MedischOnderwijs.nl

VUmc School of Medical Sciences participeert in MedischOnderwijs.nl. MedischOnderwijs.nl regelt de toegang tot medische e-learning dat binnen Nederland beschikbaar wordt gesteld via internet. Ook een aantal internationale e-learning websites worden via MedischOnderwijs.nl ontsloten. MedischOnderwijs.nl is gekoppeld aan Canvas, zodat je automatisch kan inloggen. Via deze portal zijn op dit moment al méér dan 1000 verschillende e-learning modules beschikbaar.

 MedischOnderwijs