Intervisiebijeenkomst professionals Students-4-Students

15-02-2018

Boswell-Bèta, Laan van Puntenburg 2A, 3511 ER, Utrecht

Intervisiebijeenkomst professionals Students-4-Students

VU medisch centrum

Medisch

Lezing

De campagne Students-4-Students heeft tot doel om professionals en studenten in het hoger onderwijs uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een leeromgeving waar elke student zich thuis voelt. Alle studenten aan bekostigde hoger onderwijsinstellingen in Nederland zijn uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor eigen initiatieven die bijdragen aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.

Meer informatie tref je aan op de Students-4-students website, op Facebook of mail ze via S4S@echo-net.nl

NB: claims voor vrije dagen of anderszins bijdragen om deze bijeenkomst bij te wonen worden niet gehonoreerd