Mastervoorlichtingsbijeenkomst (deel 2 van 2)

03-03-2020

Amstelzaal VUmc

Mastervoorlichtingsbijeenkomst (deel 2 van 2)

VU medisch centrum

Medisch

Voorlichtingsactiviteit

Op donderdag 16 januari 2020 vindt de 1e mastervoorlichtingsbijeenkomst plaats voor alle huidige B3- en Zigma-studenten. In deze (verplichte) bijeenkomst informeren we je over het programma en de inhoud van de masteropleiding geneeskunde VUmc Compas (M15).  

De 2e mastervoorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart 2020. Hier zal vooral aandacht worden besteed aan de procedure van de intake (hoe en wanneer kan ik aan de masteropleiding beginnen?) en het lopen van coschappen/stages in het buitenland. In deze 2e bijeenkomst zullen ook enkele masterstudenten vertellen over hoe zij deze buitenlandse stage(s) hebben voorbereid en hoe zij de stage hebben ervaren.