Geneeskundestudent Emma van der Toom ontvangt Professor Chris Gips Studentenprijs

De Professor Chris Gips prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland. Studenten die een wetenschappelijke stage in het buitenland hebben gelopen komen voor deze prijs in aanmerking. Iedere faculteit geneeskunde mag één kandidaat nomineren.

09-06-2017 | 10:48

Emma deed voor haar wetenschappelijke stage onderzoek aan de Johns Hopkins University in Baltimore (Verenigde Staten). Ze werkte aan de detectie van circulerende en disseminerende tumorcellen in patiënten met hoog-risico en gemetastaseerde prostaat- en blaaskanker. Met de resultaten van haar wetenschappelijke stage in Baltimore legde ze de basis voor haar huidige promotieonderzoek. VUmc is trots op Emma en wenst haar veel succes met het vervolg van haar wetenschappelijke carrière. 

Tijdens een lunch met het echtpaar Gips, juryleden en bestuursleden werden oorkondes uitgereikt aan alle genomineerden. Emma werd tijdens de lunch toegesproken door haar vader en door dr. Inge van Wijk, coördinator talentprogramma’s van VUmc. In de daarop volgende bijeenkomst presenteerde Emma vol enthousiasme de resultaten van haar onderzoek en werd zij toegesproken door prof. dr. Chris Gips. Bob Berndsen, VUmc-student en in 2015 genomineerd, informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de Landelijke Vereniging van Genomineerden voor de Professor Chris Gips Geneeskundeprijs (de LVGGG). Uit handen van dr. Martin Smit, directeur van de Graduate School Medical Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen, ontving Emma een oorkonde, een blijvend aandenken en een cheque van 1000 euro.