Master Cardiovascular Research gevisiteerd

De masteropleiding Cardiovascular Research heeft een midterm review gehad van de visitatiecommissie. De commissie concludeerde dat de basis van de opleiding stevig is en dat de komende periode gebruikt moet worden om deze basis uit te bouwen.

06-04-2017 | 9:27

Tijdens de visitatie heeft de commissie uitgebreid gesproken met iedereen die bij de master betrokken is. De examencommissie, studenten, docenten, alumni en ook mensen in het werkveld mochten hun zegje doen. Zo kreeg de visitatiecommissie een kijkje in de keuken. Tijdens deze gesprekken bleek dat iedereen goed wist te vertellen wat er speelt binnen de opleiding en waar verbeterpunten liggen voor de toekomst.

De basis is stevig, concludeerde de commissie. Alles binnen de opleiding is goed geregeld en voldoet aan de verwachtingen. De opleiding biedt onze studenten een goed netwerk voor de toekomst waardoor ze gemakkelijk een startpositie in onderzoek kunnen krijgen. Ook ontving de examencommissie complimenten voor de kwaliteitsslag die zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Maar er zijn ook nog enkele uitdagingen. De instroom moet echt vergroot worden. De opleiding moet zich daarom naast de wetenschap ook op de industrie gaan richten. Maar ook de selectiecriteria moeten aangepast worden om de instroom te vergroten. Door niet alleen het accent op leerprestaties te leggen maar ook op andere capaciteiten die passen bij het profiel van de opleiding. Ook moet de motivatie van potentiële studenten worden meegewogen.

De eerste marketingstappen richting naamsbekendheid en positionering zijn al gezet en volgens de commissie liggen er nog meer mogelijkheden binnen Amsterdam Cardiovascular Sciences (ACS), waar ambassadeurs de nodige bruggen kunnen slaan. Wij zijn buitengewoon blij dat de commissie zo positief is over de inhoud en de kwaliteit van onze opleiding en de manier waarop deze georganiseerd is.

DD421099