Studentenraad zet zich in voor verantwoord social media gedrag

Stel je voor, tijdens het lopen naar de overdrachtsruimte ziet de coassistent op zijn mobiel dat hij een match heeft op de app Happn. Hij is te vroeg voor de overdracht en bekijkt nog even het profiel van zijn match. “Zo zo, niet verkeerd hoor”. Na wat heen en weer gechat te hebben, gaat de coassistent weer aan het werk en bereidt het gesprek met zijn eerste patiënt op de poli voor. Hij loopt naar de wachtkamer om zijn patiënt op te halen en roept haar naam. Drie keer raden wie er dan opstaat…

07-06-2017 | 14:36

Happn is een mobiele dating applicatie die de locatie van de gebruikers gebruikt bij het maken van een mogelijke match. Social media omvat niet alleen het gebruik van Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter etc., maar ook allerlei hippe dating applicaties zoals Happn. Door de huidige ontwikkeling van social media en het gebruik daarvan door medische professionals kan al snel de grens tussen professionaliteit en het privéleven vervagen. Het vervagen van een duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé kan grote gevolgen hebben voor een optimale arts-patiënt relatie. Het is daarom belangrijk dat er al vroeg in de opleiding bewustwording gecreëerd wordt over de gevaren, het verantwoord gebruik en de snelle ontwikkeling van social media. 

Begin dit jaar heeft de Studentenraad VUmc samen met de dienst communicatie VUmc een voorstel gedaan tot uitbreiding van het onderwijs over social media en privacy in het geneeskunde curriculum. Dit voorstel is door de opleiding goedgekeurd en wordt momenteel uitgewerkt. 

Door middel van toegespitste practica, werkcolleges met ruimte voor discussie en door voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te bespreken, willen wij de geneeskundestudenten handvatten bieden om bewuster om te gaan met social media. Naast dat studenten hun eigen online gedrag onder de loep nemen, hopen wij dat studenten ook zullen leren om collega’s in de praktijk aan te spreken op onverstandig (social media-) gedrag.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met de Studentenraad, via studentenraad@vumc.nl.