Huidige selectie studenten levert weinig voordeel op

Selectie van studenten leidt niet tot betere motivatie, bevlogenheid en studieprestaties dan gewogen loting. Ook lijkt de diversiteit van de studentenpopulatie door selectie in het gedrang te komen, terwijl de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt. Aldus Anouk Wouters die onderzoek deed naar de (decentrale) selectie van geneeskunde studenten. Zij promoveerde 9 februari bij VUmc.

09-02-2017 | 15:53

Studenten in spé blijken een universiteit te kiezen op basis van de selectieprocedure. Een vraag naar motivatie als onderdeel van een selectieprocedure is niet geschikt om onderscheid te maken tussen kandidaten. De antwoorden van kandidaten geeft hun motivatie niet volledig weer. Bovendien komt de diversiteit van de studentenpopulatie juist door selectie in het gedrang, terwijl de patiëntenpopulatie diverser wordt. Ongelijkheid ten aanzien van het verkrijgen van een stageplek in de gezondheidszorg en hulp bij de voorbereiding op de selectieprocedure vanwege de sociaal-demografische achtergrond van kandidaten kan ertoe leiden dat kandidaten gedemotiveerd raken en afzien van deelname aan de selectieprocedure. Terwijl contact met de gezondheidszorg juist cruciaal is voor de motivatie van middelbare scholieren om bewust te kiezen voor de geneeskundeopleiding.