Team-based learning

Bij VUmc leren geneeskundestudenten uit bachelorjaar 3 sinds dit collegejaar volgens het team-based learning principe. VUmc ontwikkelde haar eigen variant op deze vorm. Zoals de naam team-based leraning al zegt, werken studenten hierin samen in teams. Elke studiegroep bestaat twee teams van 6 studenten. De variant van team-based learning die in VUmc wordt toegepast gaat uit van een aantal fasen: zelfstandig voorbereiden, toetsing individueel, toetsing in team en toepassing. Vragen die uit deze studiegroepbijeenkomst voort komen kunnen daarna besproken worden met clinici in meet-the-expert bijeenkomsten.

02-03-2017 | 9:27

Team-based learning is een soort flip the classroom concept waarbij studenten zich vooraf voorbereiden en daarna aan de slag gaan. Als je het niet voorbereid, dan is het ook echt een stuk minder leuk. Daarna komen ze in hun studiegroep samen en maken ze individueel een set toetsvragen en bespreken deze vervolgens binnen hun eigen team om tot consensus te komen over het beste antwoord. Deze competitieve opzet heeft als doel om studenten te motiveren inhoudelijk voorbereid naar de bijeenkomst te komen. Na toetsing passen studenten tijdens de laatste fase in hun team de geleerde kennis toe op casuïstiek. Daarbij ligt de aandacht op klinisch redeneren. De eerste reacties van zowel studenten als tutoren zijn positief. Men vindt de onderwijsvorm uitdagend en inspirerend. Meer informatie kun je opvragen bij Franciska Koens (f.koens@vumc.nl).

_MG_1743