Kim van den Hoek nieuwe studentassessor

Kim van den Hoek volgt Tamana Alozai op als studentassessor voor het jaar 2017-2018.

15-08-2017 | 9:07

Na haar rol als onderwijscontactpersoon van het MFVU-bestuur (2016) wordt Kim per 1 september 2017 aangesteld en zal ze na een inwerkperiode van drie maanden Tamana Alazoi opvolgen per 1 december 2017. Van Tamana nemen we dan afscheid als studentassessor. Zij gaat deel uitmaken van de raad der studentassessoren, een raad der wijzen met wie de studentassessor kan sparren over lastige vraagstukken. 

De studentassessor is een adviseur van de programmadirecteur van VUmc School of Medical Sciences en neemt daarnaast deel aan het Facultair Studentenoverleg (FSO). De rol van de studentassessor is advisering en informatieverstrekking aan de Bachelorraad, Masterraad en de programmadirecteur. De studentassessor vertegenwoordigd alle instituten binnen het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO).