Belangrijkste wijzigingen Bachelor GNK collegejaar 2017-2018

De belangrijkste wijzigingen voor het studiejaar 2017-2018 voor de bacheloropleiding geneeskunde zijn:

24-10-2017 | 14:35

 • Omzetting B10 naar B15
  Het is per 1 september 2017 niet meer mogelijk om af te studeren in het programma bachelor VUmc-compas 10. Meer informatie over de omzetting lees je in deze brief.
 • Profileringsfonds
  Als je onverhoopt onderwijsonderdelen mist of niet haalt in verband met persoonlijke of familieomstandigheden, onvrijwillige wachttijd, topsport of bestuursactiviteiten, kun je in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Dit gaat via het Profileringsfonds. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergoeding is dat je de betreffende situatie binnen drie maanden na ontstaan of bekend worden in een persoonlijk gesprek gemeld moet hebben bij de studieadviseur. Voor de volledige tekst met betrekking tot vereisten en met betrekking tot de procedure zie vu.nl/profileringsfonds.
 • Wijzigingen in bereikbaarheid Onderwijs Service Centrum met ingang van 4 september:
  - Openingstijden balie:
       - Maandag, woensdag en donderdag doorlopend geopend van 10.00 tot 17.00 uur
       - Dinsdag doorlopend geopend van 10.00 tot 19.00 uur
       - Vrijdag gesloten
  - Telefonische bereikbaarheid:
       - Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer: 020 - 444 80 10
  - Postadres:
  VUmc School of Medical Sciences
  Onderwijs Service Centrum Geneeskunde, ruimte G.018
  Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
 • Aan- en afmelden (her)tentamens
  - Afmelden voor een tentamen en aan-/afmelden voor een hertentamen kan uitsluitend door middel van een formulier in te vullen.
  - Het afmelden voor een (her)tentamen kan tot 23.59 uur de dag vóór het (her)tentamen.
  - Het aanmelden voor een hertentamen kan tot twee weken vóór de dag van een hertentamen. Na de deadline is dit niet meer mogelijk. Je kunt via een formulier in VUnet een gemotiveerde klacht indienen.
  - Uitzondering: de wijze van aanmelden voor de iVGT en de herkansing van de STAT kun je terugvinden in de betreffende Canvascourses.
  - Op verzoek van de studentenraad is het persoonlijk rooster op VUnet gedeactiveerd; hierdoor blijft je persoonlijk rooster leeg om verwarring te voorkomen. Het rooster inclusief tentamenrooster blijft beschikbaar via rooster.vu.nl.
 • Nieuwe toets locatie iVGT
  De iVGT wordt niet meer afgenomen in de Sporthallen Zuid, maar in het Frans Otten Stadion. Meer informatie vind je in de Canvascourse van de iVGT.
 • Toetsing
  Bij onvoldoende deelcijfers moeten het jaar erop alle onderdelen worden herkanst. Uitzondering hierop is EHO: is deze onvoldoende en de overige onderdelen voldoende, dan hoeft het jaar erop alleen EHO herkanst te worden. Indien EHO wél voldoende is en de overige onderdelen niet, dan blijft het voldoende resultaat van EHO ook staan en hoeft deze niet herkanst te worden.
 • Voorlichting met betrekking tot de minor
  Check de agenda op deze website voor data, tijdstippen en locatie van deze voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Aanvragen vrijstellingen
  De criteria voor vrijstellingen van MWO1 en MWO2 staan op deze website, onder Examencommissie.