Belangrijkste wijzigingen Master GNK collegejaar 2017-2018

De belangrijkste wijzigingen voor de masteropleiding geneeskunde voor het collegejaar 2017-2018 zijn:

24-10-2017 | 14:41

 • Profileringsfonds
  Als je onverhoopt onderwijsonderdelen mist of niet haalt in verband met persoonlijke - of familieomstandigheden, onvrijwillige wachttijd, topsport of bestuursactiviteiten, kun je in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Dit gaat via het Profileringsfonds. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergoeding, is dat je de betreffende situatie binnen drie maanden na ontstaan of bekend worden in een persoonlijk gesprek gemeld moet hebben bij de studieadviseur. Voor de volledige tekst met betrekking tot de vereisten en met betrekking tot de procedure zie vu.nl/profileringsfonds.
 • Wijzigingen in bereikbaarheid Onderwijs Service Centrum met ingang van 4 september:
  - Openingstijden balie:
       - maandag, woensdag en donderdag: doorlopend geopend van 10.00u tot 17.00u
       - dinsdag doorlopend geopend van 10.00u tot 19.00u
       - vrijdag gesloten
  - telefonische bereikbaarheid:
       - maandag tot en met vrijdag: 10.00u tot 12.30u en van 14.00u tot 16.30 u, telefoonnummer 020 – 444 80 10.
  - postadres:
  VUmc School of Medical Sciences
  Onderwijs Service Centrum Geneeskunde, ruimte G.018
  Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
 • Nieuwe toets locatie iVGT
  De iVGT wordt niet meer afgenomen in de Sporthallen Zuid, maar in het Frans Otten Stadion. Meer informatie in de Canvas course van de iVGT.
 • Toetsing
  De mogelijkheden met betrekking tot de herkansing essay M1 en M2 zijn uitgebreid : je krijgt voor beide essays in het studiejaar een eerste kans en, indien nodig, een herkansing aangeboden. Bij een onvoldoende voor de herkansing volgt een tweede herkansing in de vorm van een nieuwe opdracht in het volgende studiejaar. Voor essay 2 geldt dat de nieuwe opdracht nog in hetzelfde studiejaar plaatsvindt, in verband met de doorstroom in M3. Indien de tweede herkansing wederom onvoldoende is, vindt overleg plaats met de leerlijncoördinator/examinator over remediëring.
 • Aanvragen vrijstellingen
  De criteria voor vrijstelling van de wetenschappelijke stage en het keuze onderwijs staan op deze website, onder Examencommissie.