Een 8 voor de opleiding geneeskunde

De bachelor- en masteropleiding geneeskunde van VUmc hebben beiden het predicaat ‘goed’ gekregen van Qanu, het bureau dat in het voorjaar van dit jaar de visitatie begeleidde. Een goed betekent dat de opleiding systematisch uitsteekt boven de gangbare basiskwaliteit.

04-12-2017 | 15:29

Het panel van beoordelaars gaf aan dat VUmc een mooi onderscheidend profiel heeft geformuleerd: “het wil zelfverzekerde, reflectieve en competente dokters opleiden met een hart voor en een open blik naar de samenleving. Het belang dat aan reflectie gehecht wordt komt ook tot uiting in het benoemen van een achtste rol: de reflector.” Hiermee sluiten de opleidingen aan bij de VU-brede visie op onderwijs.

De opleidingen willen zich nadrukkelijk ook wetenschappelijk profileren. Het panel heeft met waardering vastgesteld dat de opleidingen goed zijn ingebed in de onderzoeksomgeving van VUmc. Gerda Croiset, vertrekkend opleidingsdirecteur van VUmc School of Medical Sciences, is ontzettend trots op het resultaat: “zonder de inbreng van betrokken docenten, coördinatoren, studenten en medewerkers hadden wij dit nooit kunnen bereiken.”

In het voorjaar van 2018 verschijnt het ‘state of the art rapport’ waarbij alle opleidingen geneeskunde in Nederland met elkaar worden vergeleken en best practices zullen worden beschreven.