Feestelijke afsluiting Honours Programme

Het Honours Programme is woensdag 1 november met het 14e eindsymposium afgesloten. In 2000 werden voor de eerste keer studenten geselecteerd voor dit programma wat enerzijds verbreding bood van kennis en vaardigheden door het volgen van interfacultaire vakken en anderzijds verdieping in medisch wetenschappelijk onderzoek door een authentieke onderzoekservaring.

02-11-2017 | 12:41

Het Honours Programme was een traject waar getalenteerde studenten voor geselecteerd werden in het eerste studiejaar van de bachelor geneeskunde, en wat ze afsloten als masterstudent geneeskunde, met onder andere een publiceerbaar manuscript over hun eigen uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek. 

De middag begon met vele boeiende posterpresentaties van de honoursstudenten waarin ze het aanwezige publiek kort vertelden over hun onderzoeksresultaten en vervolgens vele vragen op professionele wijze beantwoordden. Na de postersessies kon men in de Amstelzaal genieten van ‘College Tour’ met prof. dr. Jeroen Geurts, die voor deze gelegenheid geïnterviewd werd door dr. Hanneke Hulst. De honoursstudenten in de zaal stelden vele prikkelende vragen aan de wetenschapper, waardoor een mooie inspirerende dialoog ontstond. De middag werd door HP-voorzitter dr. Inge van Wijk afgesloten met een terugblik op de successen van de vele studenten die het Honours Programma de afgelopen jaren hebben doorlopen, en tot slot met de uitreiking van de certificaten aan deze laatste groep honoursstudenten. 

Als vervolg op dit programma, is in de bacheloropleiding een nieuw Honours Programme ontwikkeld wat de studenten afronden tegelijk met het afsluiten van hun bacheloropleiding, en is het VUmc MD/PhD programma ontwikkeld in de masteropleiding geneeskunde.