Hoge kwaliteit Master Oncology

Op 30 en 31 oktober vond de visitatie van de Master Oncology van VUmc School of Medical Sciences plaats. De commissie is erg onder de indruk van de hoge kwaliteit van de master Oncology. De opleiding biedt een krachtige basis voor de wetenschappelijke carrière van de studenten. De vele keuzemogelijkheden die de studenten hebben in het tweede jaar van de opleiding voor de vakken en met name de stage werd genoemd. Het invoeren van de Academic Core draagt in het oog van de commissie zeker bij aan een goede loopbaanontwikkeling.

02-11-2017 | 10:39

Gedurende de twee dagen van de accreditatie zijn er gesprekken geweest tussen de accreditatiecommissie en het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, opleidingscommissie en examencommissie. Deze gesprekken zijn door de commissie als fijn ervaren en door de openheid was er ook veel diepgang. 

De commissie concludeerde dat het hoge niveau van de opleiding ook kan worden bereikt door de strenge toelatingseisen die de opleiding hanteert. Door een maximum te stellen aan het aantal studenten dat wordt toegelaten is de opleiding kleinschalig. De hoge kwaliteit wordt eveneens bereikt door de vele contacten die de opleiding heeft met topinstituten. Die zorgen ervoor dat de opleiding sterk internationaal georiënteerd is. Zowel de instroom van buitenlandse studenten als het aantal studenten dat voor hun stage naar het buitenland gaat is hoog. De commissie vond de studenten en alumni zeer enthousiast en gemotiveerd. 

Uiteraard waren er ook een paar aanbevelingen, waaronder het verbeteren van het contact met de alumni. Dit is iets waar de opleiding zich goed in kan vinden en waar momenteel al aan gewerkt wordt.