Bachelorthesis geneeskundestudent Marije Huitema in medical journal

Een koude donderdagochtend in maart, de klok wijst twintig over acht aan. Het is uitgestorven in de kantine van de Medische Faculteit. Ondanks dat ze zich pas om 12.00 uur voor de middag- en avondshift van haar coschappen bij heelkunde hoeft te melden, vindt ze het geen enkel probleem om op dit tijdstip van de dag al een interview te geven. Deze gedrevenheid is typerend Marije Huitema, masterstudent geneeskunde bij VUmc School of Medical Sciences. Huitema’s bachelorthesis is een paar weken geleden als “peer-reviewed” artikel in het medische journal Current neurology and Neuroscience reports gepubliceerd. Vijf vragen aan Marije.

16-04-2018 | 15:15

Gefeliciteerd! Allereerst, waar gaat jouw bachelorthesis over? “Mijn thesis gaat over de mogelijke relatie tussen obesitas en multiple sclerose (MS). Ik heb geprobeerd inzicht te geven in de mechanismen die obesitas kunnen verklaren als mogelijke risicofactor voor het ontstaan van MS.” 

Hoe ben je op dit onderwerp gekomen?
“Ik heb dit onderwerp eigenlijk gewoon op een avond bedacht. Ik ben op internet gaan rondkijken en kwam een interessant onderzoek tegen: recent is er een associatie aangetoond tussen MS en obesitas, maar de mechanismen die erachter zitten bleken nog onbekend. Wel bleek uit onderzoek dat bij mensen die lijden aan obesitas en MS het microbioom (bacteriën die onder andere leven in de darmen) verandert. Het leek me daarom interessant om te kijken of er een mogelijke associatie te vinden was.”

Het is niet gemakkelijk om onderzoeksresultaten bekend te maken aan de wereld, hoe heb je dit gedaan?
“Toen de thesis af was heb ik aan Dr. Geert Schenk (assistent professor) - mijn begeleider - gevraagd of ik kans maakte om de thesis in een tijdschrift te publiceren. Hij vond het een goed idee en we hebben de thesis toen nog wat uitgebreid. Onder andere door in het artikel in te gaan op een tweede mechanisme (leptine, een hormoon geproduceerd uit vetcellen) dat mogelijk een rol kan spelen bij het ontstaan van MS bij mensen met obesitas. Tot onze verbazing kregen we alleen een paar minor criteria terug. Dit betekende dat we een grotere kans hadden op acceptatie van het artikel. Toch waren we nog wel even bezig met het aanpassen. Alleen al het dubbelchecken van de bronnen was veel werk. Dit was misschien niet altijd even leuk om te doen, maar ik heb gemerkt dat als je er regelmatig aan werkt, je er vanzelf komt. Je hoeft er echt niet dag en nacht mee bezig te zijn. En bovendien vond ik het schrijven ook gewoon heel leuk om te doen!”

Wat is een “peer-reviewed” publicatie?
“Dit betekent dat het artikel of de thesis wordt getoetst door collega’s. De naam zegt het eigenlijk al: een “peer” is een collega en een “review” is beoordelen. Dus het komt er op neer dat - in dit geval drie reviewers - mijn manuscript hebben beoordeeld.”

Heb je nog tips voor (geneeskunde)studenten die een paper of thesis moeten schrijven?
“Op tijd beginnen met een onderwerp zoeken. Dit heeft mij erg geholpen. Je hebt maar vier weken om de thesis te schrijven, dus het is handig als je je onderwerp al eerder voor ogen hebt. Ook heb ik veel gehad aan het maken van een outline. Zo’n raamwerk van kopjes en tussenkopjes helpt je bij het zoeken naar en het structureren van je thesis. Zo houd je de rode draad voor ogen en verzand je niet in (soms interessante!) zijsporen!”

Je vindt het artikel Insights into the Mechanisms That May Clarify Obesity as a Risk Factor for Multiple Sclerosis op PubMed