VUmc student Tommy van Solinge ontvangt Professor Chris Gips Studentenprijs

Vorige week ontving VUmc student Tommy van Solinge de jaarlijkse prijs voor 'meest getalenteerde geneeskundestudent' in het Academiegebouw in Leiden.

04-06-2018 | 13:13

Tommy heeft bij het Massachusetts General Hospital en de Harvard Medical School, in samenwerking met het Hersentumorcentrum Amsterdam, onderzoek gedaan naar de functie van het eiwit 'Rab27a' in glioblastoom, een kwaadaardige hersentumor. Voor dit onderzoek heeft hij de Professor Chris Gips Prijs gewonnen, een aanmoedigingsprijs voor wetenschappelijk talent in de geneeskunde.

Moedige stap 
De jury was onder de indruk van het werk van Tommy. Jurylid dr. Maria Yazdanbakhsh prees zijn moed om met weinig lab-ervaring naar Boston te gaan voor dit relatief fundamentele onderzoek waarbij hij vele nieuwe technieken moest leren voor het bestuderen van de eigenschappen van glioma cellen. De jury was ook onder de indruk van hetgeen Tommy bereikt heeft in zijn wetenschappelijke stage, van zijn motivatie om diepgaand wetenschappelijk onderzoek te (blijven) doen en de analytische manier waarop hij de problemen beschrijft die hij tegenkwam bij de transfer van in vitro resultaten naar in vivo experimenten.  

Tommy van Solinge uitreiking 
Foto: uitreiking van de Professor Chris Gips prijs


Videoboodschap vanuit Boston 
Via een videoboodschap volgde er nog een extra felicitatie vanuit Boston: "Awesome, congratulations Tommy! We miss you, please come back", aldus zijn begeleiders.  

Prijsuitreiking  
De decaan van Leiden, prof.dr. Pancras Hogendoorn, overhandigde Tommy de oorkonde, de cheque en het aandenken. Afsluitend presenteerde Tommy zijn resultaten kort voor het aanwezige publiek waarbij hij op zeer overtuigende wijze het belang kon duiden van dit type onderzoek naar ‘hoe deze tumoren werken’; de enige manier, aldus Tommy, om in kleine stapjes toe te werken naar uiteindelijk een betere behandeling voor de patiënten met deze tumoren. 

Momenteel werkt Tommy als arts-assistent bij de afdeling Neurochirurgie in VUmc en wil zijn werk graag voortzetten in een promotietraject.