Meer ouderen, meer pillen, meer problemen: tijd voor beter onderwijs in goed geneesmiddelengebruik

Het veilig en verantwoord medicijnen voorschrijven is vaak een uitdaging. De goede keuze maken kan complex zijn.

21-06-2018 | 11:35

Complex omdat het meer is dan middel A voorschrijven voor ziekte B. Complex omdat de richtlijn niet geldt voor de patiënt in je spreekkamer. Complex omdat de richtlijn te lang is om te lezen. Complex omdat een kwetsbare, vaak oudere patiënt algauw 10 verschillende middelen slikt. Complex omdat de voorschrijver te weinig bewustzijn van geneesmiddelen heeft. Complex omdat er vaak meerdere kapiteins op het ‘medicatiebeleid’ schip staan: de huisarts, meerdere specialisten, de apotheker en de patiënt zelf met medicatie van de drogist of besteld via internet. Deze complexiteit maakt het voorschrijfproces foutgevoelig.

Hoe leer je een arts goed geneesmiddelen voorschrijven? Michiel van Agtmael, hoogleraar farmacotherapieonderwijs van VUmc, heeft met zijn sectie farmacotherapie, onderdeel van interne geneeskunde, een ambitie: “ik wil met behulp van een beter curriculum en slimme, nieuwe onderwijsmethoden onze studenten en toekomstig artsen trainen tot goeie voorschrijvers. Daarnaast willen we voorschrijvers - artsen en verpleegkundig specialisten - op de werkvloer opleiden in goed medicatiemanagement. Het doel is bij hen én bij de patiënt het bewustzijn te verhogen voor goed geneesmiddelen gebruik. ”

Op 22 juni is de oratie van Michiel Van Agtmael in de aula van de VU. U bent welkom van 15.45 tot 16.45 uur. 

Michiel van Agtmael
Michiel van Agtmael, 
hoogleraar farmacotherapieonderwijs van VUmc

Lees ook het interview met Van Agtmael dat eerder verscheen in het digitale onderwijsmagazine van VUmc.

En bekijk de reportage waarin we meelopen met derdejaars geneeskundestudent Zoë Cohen als ze op de studentpoli van de universitaire huisartsenpraktijk van VUmc aan het werk is.