Dokter zonder patiënt

Wat zijn de mogelijkheden voor artsen als ze geen dokter worden? Op deze vraag werd ingegaan tijdens het symposium ‘Doctors without patients’ – niet-klinische carrièremogelijkheden voor artsen. Dat er ruime belangstelling voor is bleek uit een volle Amstelzaal afgelopen maandag 22 januari. De Co-Raad en de MFVU organiseerden het , ondersteund door VUmc School of Medical Sciences.

25-01-2018 | 9:58

De avond werd geopend door Nikki Klarenbeek van de Co Raad: “studenten geneeskunde staan voor lastige keuzes als het gaat om hun loopbaan. Dit wordt geïllustreerd door uitkomsten uit een recent gehouden landelijke enquête onder studenten geneeskunde over hun loopbaanwensen. Hieruit bleek dat 45% van de studenten na hun studie niet-patiëntgebonden werkzaamheden overwegen, al dan niet gecombineerd met klinisch werk.”

De wetenschap bovendien dat lang niet alle basisartsen zich specialiseren vormden de aanleiding voor dit symposium. Een overzicht van niet-klinische carrièremogelijkheden voor artsen om studenten te laten zien dat er nog veel meer mogelijkheden zijn als arts dan enkel de bekende disciplines.

Verschillende sprekers vertelden over hun ervaring als arts buiten de kliniek. Zo zette Mark Droogers uiteen hoe hij, na acht jaar in Ierland te hebben gewerkt, terug kwam naar Nederland en daar een jaar aan Nyenrode heeft gestudeerd om daarna het medisch management in te gaan. Nu werkt hij als medisch directeur bij de Enrgy in Business Groep. Katinka Prince vertelde hoe ze van haar twee hobby's haar baan heeft gemaakt. Ze werkt als huisarts bij VUmc en weet dit te combineren met het medisch onderwijs waar ze niet alleen studenten maar ook docenten het belang van goed onderwijzen laat inzien door het geven van de cursus ‘Teach the Teacher’. Otto Stroosma van Astellas sprak over zijn baan binnen de Farmacie en wist uit te leggen hoe gereguleerd de onderzoeken in deze tak van sport zijn, hoe zo'n traject in zijn werk gaat en welke functie binnen deze bedrijfstak als arts te bekleden zijn. Dagmar van Rijckevorsel van het zorgconsultancy bedrijf KINASE gaf aan dat ze eigenlijk veel teveel dingen leuk vond en nu haar baan als verslavingsarts combineert met een baan als consultant, waarbij ze steeds weer aan nieuwe projecten kan werken ter verbetering van de zorg in Nederland. En Martijn Ooms en Niels Kruyt spraken over het volgen van een traineeship bij Talent for Care en hoe belangrijk het is om jezelf te ontwikkelen en leadership te tonen.

De interesse was groot. Er werden veel vragen gesteld en ook na afloop tijdens de netwerkborrel werd er nagepraat met de sprekers en de studenten onderling. Het was een enerverende avond die veel carrièreopties voor artsen belichtte. Het laat zien dat er veel meer mogelijk is dan men in eerste instantie denkt.