Resultaten NSE: positieve beoordelingen voor opleidingen VUmc School of Medical Sciences

Uit het eindcijfer van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 blijkt dat studenten tevreden zijn over het onderwijs aan de geneeskundefaculteit. Alle opleidingen (bachelor en masters) van VUmc School of Medical Sciences worden met een 4 of hoger (schaal 1 t/m 5) beoordeeld.

18-07-2018 | 11:56

In totaal hebben 774 studenten van VUmc School of Medical Sciences de NSE ingevuld. Dank aan deze studenten voor het invullen en het daarmee geven van waardevolle feedback.

Beste biomedische masteropleidingen in Nederland
De Cardiovascular Research Master staat op de eerste plek in de NSE van alle biomedische masteropleidingen in Nederland. De master Oncology staat op de tweede plaats. Beide masters zijn kleinschalige opleidingen en dit wordt door de studenten erg gewaardeerd. Daarnaast zijn de studenten erg tevreden over de inhoud en uitdaging van de programma’s, het internationale karakter en de wetenschappelijke vaardigheden die ze tijdens hun studie verkrijgen. Verder zijn beide programma’s een zeer goede voorbereiding op hun beroepsloopbaan.

Bachelor geneeskunde: wederom op de eerste plaats
De bacheloropleiding van VUmc School of Medical Sciences staat wederom op de eerste plaats in de NSE. Op bijna alle thema’s is een verbetering waar te nemen t.o.v. vorig jaar, ook de algemene waardering voor de studie is toegenomen. Mede door de invoering van de minor is er meer ruimte voor studenten om in de studie de eigen interesse te volgen. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt uit de NSE. 

Zowel de waardering voor Wetenschappelijke vaardigheden als Internationalisering is gestegen. De versterking van de leerlijn academische vorming, de opzet van de minor waarin duidelijk wetenschap en kliniek verbonden worden en als sluitstuk de bachelorthesis worden positief ervaren. De komende jaren zal dit verder versterkt worden. Komend studiejaar zal de praktijkstage academische vorming in het tweede bachelorjaar ingevoerd worden. Ook de internationalisering zal komende jaren de aandacht hebben voor het vergroten van de uitwisselingsmogelijkheden v.w.b. de minor met gerenommeerde instellingen.  Wij zullen jullie informeren over de voortgang.

Master geneeskunde: van plek 5 naar plek 3
In 2017 is de masteropleiding in de landelijke ranking gestegen van plaats 7 naar plaats 5. In 2018 zijn we verder gestegen naar plaats 3. De feedback uit de NSE is waardevol om verder te gaan werken aan het nog beter maken van de opleiding. Daarbij gebruiken we natuurlijk ook de gegevens uit de coschapevaluaties die we vanuit de opleiding afnemen. Op vrijwel alle thema’s in de NSE is een vooruitgang te zien waarbij de thema’s inhoud, vaardigheden en docenten er positief uitspringen. We werken komend jaar verder aan de verbetering van  informatievoorziening, wetenschappelijke vaardigheden en studiebegeleiding. In september informeren we studenten over de uitkomsten en acties naar aanleiding van de coschapevaluaties.

Master epidemiologie: hoge respons en zeer positieve beoordeling
De komende jaren wil deze masteropleiding het aanbod aan keuzecursussen verder uitbreiden en de informatievoorziening (o.a. studievoortgang en uitslagen van tentamens) verder optimaliseren en digitaliseren.