Student-assistenten gezocht voor STUDIOO en E-ducation!

Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan? De faculteit geneeskunde biedt de mogelijkheid om zo’n 8-18 uur per week te werken aan projecten die voortgekomen zijn uit de studievoorschotmiddelen. De komende tijd zullen twee projecten van start gaan: STUDIOO en E-ducation. Je kan voor deze projecten solliciteren als student-assistent.

25-09-2019 | 14:02

STUDIOO

Participatie van studenten is op de faculteit geneeskunde een belangrijk thema, en de formele instemming van de studentenraad op de studievoorschotmiddelen past daarbij. Met de oprichting van een klankbordgroep zijn we inmiddels begonnen met het inventariseren van ideeën en vragen we studenten uitdrukkelijk mee te denken. Daarnaast willen we uit deze klankbordgroep ook studenten vragen zich te committeren aan bepaalde projecten en mee gaan werken aan de totstandkoming van de projecten. Zij worden dan bijvoorbeeld co-projectleider samen met een staflid.

Vacatures:
Student-assistent/ projectmedewerker techniek
Student-assistent/ projectmedewerker coördinatie 

E-ducation

De faculteit geneeskunde wil graag haar docenten helpen met het verbeteren van de leermiddelen die in de digitale leeromgeving worden geplaatst voor geneeskundestudenten. Docenten willen inspirerend onderwijs geven, dat studenten stimuleert om de stof actief te bestuderen en ze kansen biedt om hun kennis toe te passen en te oefenen in realistische patiëntcasus.

We zoeken voor dit project in eerste instantie vier student-assistenten die samen met de docenten aan de slag gaan met het verbeteren van de leermaterialen in de leeromgeving.  Daarnaast zoeken we een student-assistent die als projectmedewerker meehelpt bij het vorm geven van het project en aansturen van het studententeam. 

Vacatures: 
4 student-assistenten verbeteren digitale leermiddelen
Student-assistent/ projectmedewerker