Studenten doen onderzoek naar betere behandeling van kanker

Met hun veelbelovende onderzoek gericht op een effectievere behandeling van kanker, wonnen Maddalena Centanni en Jan Willem Bruggeman, twee studenten van zij-instroomprogramma VUmc Zigma, de Nijbakker Morra Prijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan studenten die uitmuntend fundamenteel of toegepast kankeronderzoek hebben uitgevoerd tijdens hun onderzoeksstage.

11-02-2019 | 16:12

Jan Willem onderzocht tijdens zijn wetenschappelijke stage uitgevoerd in Amsterdam UMC locatie AMC, unieke eigenschappen van kankercellen om ze effectiever te kunnen bestrijden. Door de overeenkomsten tussen geslachtscellen en tumorcellen te bestuderen ontdekte hij specifieke aangrijpingspunten voor therapieën. 

Behandelstrategie
Maddalena, die naast haar studie geneeskunde ook de master Biopharmaceutical Sciences volgt, bouwde aan de universiteit van Uppsala (Zweden) diverse farmacokinetische en -dymanische wiskundige modellen. Door middel van ‘in silico clinical trials’, trials met virtuele patiënten in de computer, werkte ze aan modellen om voor individuele patiënten tot een optimale persoonlijke behandelstrategie te komen.

Resultaten publiceren
Jan Willem heeft zijn resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Oncogene, Maddalena werkt op dit moment aan een publicatie. Beide studenten zetten het succesvolle onderzoek van hun wetenschappelijke stage voort als promotietraject.