VU stijgt naar gedeelde eerste plaats in NSE

Op woensdag 23 oktober zijn de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête 2019 (NSE 2019) bekendgemaakt. De VU gaat van een derde plaats in 2018 naar een gedeelde eerste plaats dit jaar bij de brede universiteiten. "Ik ben enorm trots op de toename in waardering van VU-studenten voor het werk van onze docenten en medewerkers," aldus Rector Magnificus Vinod Subramaniam.

24-10-2019 | 16:28

De studententevredenheid nam op bijna alle fronten iets toe, VU-studenten gaven hun studie gemiddeld een 4.07 (van de 5) en de algemene sfeer op hun opleiding een 4.11. Verder zijn de scores voor wetenschappelijke vaardigheden, Informatievoorziening, loopbaanbegeleiding en internationalisering, gestegen ten opzichte van 2018. 

Geneeskundeopleiding en masterprogramma's
De bacheloropleiding geneeskunde staat in de NSE 2019 op de 2e plek en de masteropleiding geneeskunde heeft zelfs een prachtige 1e plek heeft behaald! Ook de Cardiovascular Research master is op de 1e plek binnen haar cluster geëindigd, en de post-initiële master Epidemiologie liet een hoge score zien op alle kwaliteitsthema’s. De master Oncology behaalde dit jaar de 5e plek binnen haar cluster.

We willen alle docenten, studenten en medewerkers danken voor hun inzet en betrokkenheid bij het verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen! 

Kwaliteit data NS 
De uitslag van de NSE 2019 is later dan in eerdere jaren omdat er vanwege een gewijzigde opzet en nieuwe privacyregels onduidelijkheid bestond over de kwaliteit van de resultaten. Na onderzoek concludeerde Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de gecorrigeerde resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2019 van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als vorige jaren. Het CBS heeft de bevindingen gepubliceerd in de Review Nationale Studenten Enquête 2019.

Bekijk hier de resultaten van de NSE 2019.