Beschermd tegen willekeur

De deelexamencommissie geneeskunde ziet toe op het niveau van de opleiding. Voorzitter Ton van Balkom: “We zorgen dat de waarde van het diploma gegarandeerd is.”

10-02-2021 | 13:25

De deelexamencommissie geneeskunde behandelt verzoeken van studenten met betrekking tot de tentaminering of hun individuele studieprogramma´s. Denk aan een klacht over een onvoldoende, de aanvraag van een vrijstelling, verlenging of herkansing of de goedkeuring voor een externe minor. De commissie beoordeelt deze verzoeken op basis van de regelgeving. Is er sprake van een klacht, dan wordt deze ingediend bij het College van Beroep voor de Examens.

Waardevolle regels
Hoogleraar psychiatrie bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, en opleider psychiatrie bij GGZ inGeest Ton Van Balkom is al zes jaar voorzitter en heeft bijgetekend voor een derde termijn. Met twee kersverse commissieleden leek hem dat goed voor de continuïteit. Bovendien beleeft hij genoegen aan het voorzitterschap. “Bij de klachtenafhandeling luisteren we naar studenten en lichten we zelf zaken toe. Daardoor begrijp je elkaar steeds beter. Zelf heb ik in deze functie geleerd de juridische taal op waarde te schatten. De ‘saaie’ wetten en regels stáán ergens voor: ze beschermen studenten tegen willekeur en onrecht. Hun studieresultaten mogen natuurlijk nooit afhangen van een examinator met een boze bui.”

Meedenken
Van Balkom benadrukt dat de deelexamencommissie niet alleen streng controleert. “We adviseren, denken mee en helpen knelpunten op te lossen. Zo schuiven we nu aan in het overleg over een vorm van formatief toetsen in de master (‘wat ging er goed en wat kan er beter?’) in plaats van een examen na ieder coschap. Als gesprekspartner helpen we zo de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.”

Geen coronatintje
Sommige studenten vrezen nu dat hun diploma een ‘coronatintje’ krijgt. De commissie neemt die ongerustheid serieus, aldus Van Balkom. “We monitoren het afnemen van de online tentamens en laten studenten weten wat ze moeten doen om het tentamen geldig te laten zijn. Ook kijken we naar alles wat het niveau zou kunnen ondermijnen, zoals fraude en plagiaat. Tot nu toe is er geen enkele reden om te denken dat de huidige tentamens minder waard zijn.”