Eenmalige uitbreiding capaciteit kandidaten opleiding geneeskunde

Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft vandaag besloten om de instroom van kandidaten voor de Faculteit der Geneeskunde VU, onderdeel van Amsterdam UMC, uit te breiden. Deze uitbreiding van de instroom is eenmalig en is tot stand gekomen op verzoek van de faculteit om de miscommunicatie rondom de selectieprocedure te herstellen. De faculteit heeft kandidaten geselecteerd voor de geneeskundeopleiding voor het collegejaar 2020/2021 waarop normaal gesproken een numerus fixus geldt van 350 plaatsen en waarvoor zich meer dan 900 kandidaten hebben aangemeld.

28-04-2020 | 12:54

Minister Van Engelshoven: “Deze aankomende studenten mogen niet de dupe worden van een fout bij de instelling. Ik ben blij dat het gelukt is om samen met de VU tot een oplossing te komen. Zo kunnen ook deze studenten hun droom om arts te worden waar gaan maken.”

Door maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest de selectie van kandidaten worden aangepast. De CV’s en studieresultaten van kandidaten waren in ronde 1 reeds beoordeeld, en op basis van deze scores was een uitslag opgesteld. Ruim 550 kandidaten moesten toetsen afleggen, maar deze konden geen doorgang vinden. Om tot een gewogen keuze van de kandidaten voor de opleiding te komen zijn in een korte periode twee alternatieve methoden uitgewerkt ter vervanging van de toetsen, waaruit één methode werd gekozen.

Onder tijdsdruk is vervolgens een ranglijst op basis van de niet gekozen methode in Studielink ingevoerd. De nagezonden toelichtingsbrief was daarentegen gebaseerd op de andere methode. Hierdoor zijn 50 kandidaten gedupeerd geraakt. De faculteit betreurt het ten zeerste en erkent dat dit niet had mogen gebeuren. Door de toezegging van de minister kunnen deze 50 kandidaten alsnog aan hun studie geneeskunde beginnen. 

Opleidingsdirecteur Christa Boer: “We hebben alles op alles gezet om juist deze groep van 50 gedupeerden aan de opleiding te laten beginnen. Daarvoor hebben we de steun van de minister nodig gehad en we zijn haar en haar collega’s van het ministerie van OCW dan ook zeer erkentelijk dat we een passende oplossing hebben gevonden. We hopen dat de valse start voor deze toekomstige dokters hiermee is hersteld”.

Zoals ieder jaar is ook nu een grote groep kandidaten afgewezen voor de opleiding geneeskunde, omdat een numerus fixus wordt gehanteerd.