Succesvol online symposium 'Duurzaamheid in de Zorg'

De masteropleiding geneeskunde VU biedt sinds vele jaren symposia aan in alle masterjaren als onderdeel van het curriculum.

14-08-2020 | 10:27

Door de Covid-19 pandemie werd de organisatie echter plotseling gedwongen tot een nieuwe creatieve invulling van deze symposia. 

Volledig digitaal symposium
Op 23 juni jl. werd het allereerste volledig digitale symposium als pilot georganiseerd. Vier geneeskundestudenten hebben in het kader van hun keuzeonderwijs vier weken hard gewerkt om een dagvullend symposiumprogramma op te zetten voor alle masterstudenten. Het overkoepelende thema van deze dag was 'Duurzaamheid in de Zorg', een zeer belangrijk maar tot voor kort nog relatief onderbelicht thema. 

Top-3 beste ideeën naar Raad van Bestuur  
Om interactie te creëren werd er gekozen voor veel verschillende werkvormen. Zo luisterden de 450 deelnemers bijvoorbeeld naar twee inspirerende colleges en een podcast. Ook gingen zij in werkgroepen zelf aan de slag met het duurzamer maken van Amsterdam UMC, locatie VUmc, waarbij de beste 3 ideeën in ontvangst werden genomen door de Raad van Bestuur. Met veel plezier en hard werk werd deze dag een groot succes. Dit werd bevestigd door de evaluatieresultaten die lieten zien dat de studenten deze dag zeer hebben gewaardeerd. Zij beschouwden de dag als nuttig, zinvol en erg interessant en gaven zelfs aan dat deze dag als minstens zo interactief werd ervaren als de ‘normale’ fysieke symposia. Daarnaast werden er vele complimenten uitgedeeld voor de goede organisatie en voorbereiding door de keuzecoassistenten. 

Vervolg digitale reeks najaar 2020
Vanaf september zal het reguliere symposiumprogramma weer van start gaan, waarbij de symposia in ieder geval tot 2021 digitaal zullen plaatsvinden. Met deze zeer geslaagde pilot is het startschot gegeven voor een mooie reeks digitale symposia in het najaar van 2020. -