Uitrol nieuwe naam Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam

Afgelopen maanden is een start gemaakt met het gefaseerd wijzigen van de naam VUmc School of Medical Sciences naar Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam.

21-09-2020 | 12:40

Komende tijd zal de nieuwe naam ook verschijnen op de facultaire website, educatiepijler van Amsterdam UMC, locatie VUmc en social media accounts (Facebook en Instagram).

In het kader van de bestuurlijke fusie van VUmc en AMC tot Amsterdam UMC, verdwijnt VUmc langzamerhand als naamgeving. Voor de studenten van de faculteit zal er behalve de naamswijziging niks veranderen.