Leren met lol

Het coschap neurologie van Amsterdam UMC voorziet de e-learnings van gamification. Gamification betekent dat er meerdere (spel)elementen in de online lessen worden toegevoegd, zoals interactieve quizzen, animaties met robots of beloning met een badge als een module is afgerond.

05-07-2021 | 10:33

De ervaring leert dat gamification de studenten beter bij de les en gemotiveerd houdt. En belangrijk: het geeft studieplezier. Toen neuroloog Ilse van Straaten van Amsterdam UMC twee jaar geleden als coördinator van het coschap neurologie aantrad, wilde ze meer samenhang en afwisseling brengen in de al bestaande e-learnings. Geïnspireerd door de speelse aanpak van de Amerikaanse Salman Kahn, grondlegger van een wereldwijd gratis online onderwijsplatform, besloot ze de e-learnings voor de coassistenten afwisselender te maken. Gamification bleek de oplossing. 

Geen saaie lesstof met lange teksten over de anatomie, anamnese en onderzoek, maar een storyline waarbij hoofd¬figuren Breinie-Bot (een slimme robot) en de onhandige krab Crabby in elke module meehelpen om een neurologisch probleem op te lossen. In de modules zijn ook filmpjes met animaties verwerkt, gemaakt door een extern bureau. De e-learnings zelf maakt Ilse in software-programma’s Canvas en Wikiwijs. 

De reacties van de coassistenten zijn positief. Vooral voor studenten die minder makkelijk uit een boek leren, is de interactieve lesstof een verrijking. En iedereen vindt het leuk om te doen. Innovatief is dat de lesstof samen met studenten is ontwikkeld. Als Ilse een casus nodig heeft over een hernia, vraagt ze studenten of zij er eentje kunnen aanleveren en verwerkt die in de lesstof. Dan start de lesmodule niet met de theorie van de hernia, maar begint de module met “Ik heb pijn in mijn been, hoe komt dat?” en moeten de studenten al klinisch redenerend het probleem oplossen. Vier van de negentien modules zijn klaar en maken al deel uit van het bredere (digitale) lesprogramma dat studenten krijgen aangeboden vanwege de coronapandemie. Gamification sluit goed aan bij blended learning, de ambitie van Amsterdam UMC om het onderwijs afwisselender en toegankelijker te maken.