Pilot met sneltesten gestart

Vandaag opende minister Ingrid van Engelshoven de coronateststraat op de VU. Met deze pilot wil de VU kijken of sneltesten kunnen bijdragen aan meer fysiek onderwijs op de campus.

25-03-2021 | 17:03

De pilot is een landelijk initiatief vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  en een onderdeel in een lange reeks van pilots met verschillende opzet. De onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam richten zich in de eerste plaats op het praktijkonderwijs. Zo hoopt de regio inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het realiseren van meer en veilig fysiek onderwijs maar ook om te kijken welke bijdrage sneltesten kunnen leveren aan een zo ‘normaal’ mogelijke start van het nieuwe studiejaar in september.

Naast praktische zaken als de bereidheid van studenten om zich te laten te testen en de logistiek die komt kijken bij het faciliteren van een teststraat, trekken de VU, HvA, ROCvAF en HTH ook samen op om wetenschappelijk inzichten te krijgen in de inzet van sneltesten. Zo wordt er onderzocht welke factoren een rol spelen in de testbereidheid van studenten en docenten, wat de opbrengsten en neveneffecten zijn bij sneltesten en wat het testen doet met het gevoel van veiligheid van studenten. Ook wordt er een analyse gemaakt van de kosten en baten bij de inzet van sneltesten. Momenteel wordt nog onderzocht of er ook epidemiologisch onderzoek aan de pilot gekoppeld kan worden. In dit onderzoek zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de validiteit van testuitslagen, de risico’s van negatieve testuitslagen in combinatie met het naleven van de coronamaatregelen en hoe epidemiologisch onderzoek kan bijdragen aan het loslaten van de anderhalve meter regelgeving.

De pilot start met studenten en docenten die nu ook voor praktijkonderwijs op de onderwijslocatie aanwezig zijn. Op dit moment worden binnen de pilots nog de corona basisregels van het RIVM in acht genomen. Als de situatie het toelaat is het de bedoeling om in de pilots voor het mbo, hbo en wo te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel in een gecontroleerde proefsetting losgelaten zou kunnen worden. Eind april verwachten de betrokken onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam de eerste onderzoeksresultaten te delen met het ministerie.

​De snelteststraat is vandaag, 25 maart, officieel geopend en loopt tot midden augustus.

Voor meer informatie raadpleeg de FAQ van de VU over sneltesten.