Programmatisch toetsen in de master

Vanaf 1 september 2021 start de masteropleiding van de Faculteit der Geneeskunde VU met programmatisch toetsen.

24-05-2021 | 13:16

Bij programmatisch toetsen kijkt de opleiding longitudinaal naar de competentieontwikkeling. Dat betekent dat er niet meer per coschap 1 eindbeoordeling zal zijn, maar dat beoordeling over een langere periode plaatsvindt.

Explanimation
Waarom gaat de Faculteit der Geneeskunde VU programmatisch toetsen en wat betekent dat nu precies?
We leggen het in 2 minuten uit in deze explanimation.

Interview 'Coassistenten aansporen om vaker feedback te vragen' 
Lees het interview van 7 juni 2021 met onderwijsontwikkelaar en projectleider programmatisch toetsen Franciska Koens en gynaecoloog Petra Bakker.

Nieuwsbrieven