Selectie - Track A

Wie kan er meedoen aan Track A?

Je kunt meedoen aan Track A als je voltijds in 6 vwo zit op het moment van inschrijven. Met voltijds bedoelen we dat je het volledige vakkenpakket volgt, met een voltijds onderwijsurenbelasting van tenminste acht vakken. Deelcertificaten vallen hier niet onder.

Je moet het profiel Natuur & Gezondheid met natuurkunde of het profiel Natuur & Techniek met biologie doen.

Bij de selectie kijken we naar: 

  • De cijfers van je overgangsrapport van vwo5 naar vwo6 (2015-2016);
  • Of je ervaring hebt in de hulpverlening of gezondheidszorg;
  • Of je bestuurlijke of organisatorische ervaring hebt;
  • Of je bijzondere prestaties hebt geleverd.

Hulpverlening

Heb je al ervaring in het omgaan met patiënten? Heb je bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk in een zorginstelling of bij een maatschappelijke organisatie gedaan? Of ben je betrokken (geweest) bij andere vormen van hulpverlening waarbij je met patiënten hebt gewerkt? Dan laat je zien dat je betrokken bent bij de gezondheidszorg.

Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring

Ben je actief lid van een bestuur (geweest)? Of heb je een (groot) evenement georganiseerd? Dan kun je daarmee laten zien dat je het verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en de betrokkenheid en planningsvaardigheid bezit, die bij geneeskunde zo belangrijk zijn.

Bijzondere prestaties

Heb je een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van kunst, wetenschap, literatuur of sport op nationaal of internationaal topniveau? Dan kun je laten zien dat je inzet en doorzettingsvermogen hebt en daardoor geschikt bent voor onze opleiding.

Hoe lang moet ik dat gedaan hebben?

We kijken bij de selectie naar alle activiteiten die je gedaan hebt en waaraan we kunnen zien dat je je inzet en betrokken bent. Je hoeft de activiteiten niet op dit moment te doen, ook dingen die je eerder gedaan hebt, tellen mee, zelfs tot drie jaar terug.

Overgangscijfers van 5 vwo naar 6 vwo

Maar we kijken verder dan je activiteiten alleen, ook je schoolresultaten tellen mee. Bij het kijken naar je gemiddelde letten we speciaal op je resultaten voor de bètavakken. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je maakt om geselecteerd te worden.

Selectieprocedure

Wil je weten hoe de selectieprocedure eruit ziet? Kijk dan hier.