Selectie

Bij de Faculteit der Geneeskunde VU leiden we artsen op die met beide benen in de maatschappij staan en geïnteresseerd zijn in de mens achter de patiënt. 

Daarom zoeken we in onze selectie studenten met iets extra’s. Studenten die er toe willen doen. Kun je ons laten zien dat jij zo’n student bent? Dan selecteren we jou graag voor onze opleiding geneeskunde.

Op deze pagina’s vind je informatie over de selectie voor het studiejaar 2021-2022.

Mag ik meedoen?

Je mag deelnemen aan onze selectie als je uiterlijk 15 juli 2021 aan de toelatingseisen kunt voldoen, Kandidaten worden ingedeeld in één van de twee tracks.

Track A: is voor iedereen die op het moment van inschrijven voltijds in 6 vwo zit. Met voltijds bedoelen we dat je het volledige vakkenpakket volgt, met een voltijds onderwijsurenbelasting van tenminste acht vakken. 

Track B: is voor alle anderen die uiterlijk 15 juli 2021 aan de toelatingseisen voldoen. 

In dit schema zie je precies wat er voor jou van toepassing is.

In totaal zijn er 350 opleidingsplaatsen voor de studie geneeskunde bij de Faculteit der Geneeskunde VU. Hiervan is 70% voor de kandidaten van Track A en 30% voor de kandidaten van Track B.


Hoe ziet de selectie eruit?

Op 15 januari 2021 begint de decentrale selectie voor studiejaar 2021-2022. Om hieraan deel te nemen moet je je voor de deadline via studielink aanmelden voor de opleiding Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde VU. Hieronder de belangrijkste stappen en data op een rijtje: 

Wanneer?Wat?
Uiterlijk 15 januari 2021

Meld je vóór 15 januari 2021 23.59 uur aan voor de decentrale selectie van de opleiding Geneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde VU via Studielink.

Week 3 2021

In week 3 ontvang je per mail de link naar het cv-formulier en instructies voor deelname aan de selectie.

Uiterlijk 31 januari 2021

Het cv-formulier, inclusief bijbehorende bewijsstukken zoals diploma's, cijferlijsten en verklaring van onderscheidende vaardigheden, moet vóór 31 januari 2021  23.59 uur binnen zijn bij de Faculteit der Geneeskunde VU.

Week 8 2021

In week 8 hoor je of je door bent naar de 2e ronde, de Selectiedagen.

Week 8 – week 12 2021 

De Selectiedagen worden gepland in de periode van eind februari tot eind maart 2021. De exacte data worden later bekend gemaakt. NB: Vanwege Covid-19 zullen de Selectiedagen dit jaar geheel online plaatsvinden.

15 april 2021

De uitslag is vanaf 15 april te zien in Studielink. Je uitslag is je rangnummer op basis van de behaalde scores. Iedere kandidaat die de toetsen heeft gemaakt, ontvangt van ons zijn/haar rangnummer.

Uiterlijk 15 juli 2021

Alle deficiënties moeten zijn weggewerkt. De bewijsstukken van de vooropleiding zijn bij ons aangeleverd.

Aan de inhoud van bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De Faculteit der Geneeskunde VU behoudt zich het recht voor om de hier beschreven procedure aan te passen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen rondom Covid-19 of andere calamiteiten.