Selectieprocedure

Ronde 1

Bij de selectie kijken we in de eerste plaats naar jouw prestaties over de afgelopen drie jaren: 

  • Resultaten vooropleiding
    Track A: resultaten van school; in principe zijn dit de cijfers van je overgangsrapport van 5vwo naar 6vwo (in schooljaar 2018-2019); in dit schema zie je welke cijfers je moet inleveren als een andere situatie op jou van toepassing is.
    Track B: resultaten van school (cijfers van het eindexamen) en/of (vervolg)studie; in dit schema zie je welke cijfers je moet inleveren. 
  • Ervaring in de gezondheidszorg; 
  • Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring;
  • Ervaring in de techniek;
  • Ervaring in het onderzoek; 
  • Topprestaties.

Track A: OVERGANGSCIJFERS VAN 5 VWO NAAR 6 VWO
Als eerste kijken we naar je schoolprestaties. Als je voor het eerst in 6vwo zit kijken wij naar je overgangscijfers van 5vwo naar 6vwo en daarbij letten wij speciaal op je resultaten voor de bètavakken. Doe je 5vwo en 6vwo in één jaar, dan kijken we naar je havo-cijfers of je 4vwo-cijfers.

Track B: RESULTATEN VAN JE SCHOOL- EN/OF STUDIE  
Als eerste kijken we naar je school- en/of studieresultaten tot maximaal drie jaar terug. Wij kijken naar je cijfers op je vwo-diploma, en dan in het bijzonder naar je cijfers voor de bètavakken, en wij kijken naar je behaalde studieresultaten in je vervolgopleiding.

ERVARING IN DE GEZONDHEIDSZORG  
Heb je al ervaring in het omgaan met patiënten? Heb je bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk in een zorginstelling gedaan? Of ben je betrokken (geweest) bij andere vormen van hulpverlening waarbij je met patiënten hebt gewerkt? Dan laat je zien dat je betrokken bent in de gezondheidszorg. Werkervaringen in weeshuizen in het buitenland worden de laatste jaren vaak negatief in het nieuws genoemd en worden daarom veelal niet beoordeeld.

BESTUURLIJKE EN/OF ORGANISATORISCHE ERVARING 
Heb je een verantwoordelijke rol in een bestuur vervuld? Of heb je zelf grote evenementen opgezet? Dan kun je daarmee laten zien dat je het verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent, de betrokkenheid en planningsvaardigheid bezit, die bij geneeskunde zo belangrijk zijn. 

ERVARING IN DE TECHNIEK  
Heb je al ervaring in de techniek? Werk je in de ICT en ontwikkel je bijvoorbeeld zelf apps voor smartphones en tablets, maak je software of bouw je aan websites of robots? Dan kan je daarmee laten zien dat je over technisch inzicht beschikt dat ook ingezet kan worden in het vak.

ERVARING IN HET ONDERZOEK  
Heb je ervaring in het wetenschappelijk onderzoek? Heb je aantoonbaar onderzoek gedaan of gewerkt als onderzoeksassistent bij bijvoorbeeld een universiteit of universitair ziekenhuis, of heb je al een artikel gepubliceerd? Dan kun je daarmee laten zien dat je de academische vaardigheden bezit die voor de opleiding geneeskunde zo belangrijk zijn.

TOPPRESTATIES 
Heb je een topprestatie geleverd op het gebied van kunst, literatuur of sport op het hoogste nationale of internationale niveau? Dan kun je laten zien dat je inzet en doorzettingsvermogen hebt en daardoor geschikt bent voor onze opleiding.

Wat ga je doen?
De eerste ronde van onze selectieprocedure draait dus om je ervaring, inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en schoolprestaties. Op je inschrijfformulier geef je aan welke school- en/of studieresultaten je hebt behaald, welke bijzondere prestaties je naast je school/studie geleverd hebt en welke ervaringen je hebt opgedaan in de afgelopen drie jaar. Bij dit formulier voeg je bewijzen, zoals getuigschriften en referenties van alles wat je ingevuld hebt. In dit schema zie je aan welke eisen de bewijzen moeten voldoen. 

Hoe beoordelen we je inschrijfformulier?
We kijken bij de selectie naar alle activiteiten die je de afgelopen drie jaar gedaan hebt, waaruit je inzet en betrokkenheid blijkt. Maar ook kijken we naar je schoolresultaten. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je maakt om geselecteerd te worden. Zijn je cijfers niet zo hoog, dan is het belangrijk dat je een grotere inzet laat zien bij overige activiteiten. Dit omdat je op alle onderdelen punten kan scoren. Deed je dus activiteiten én had je goede cijfers, dan maak je extra veel kans. Per onderdeel kan je punten krijgen. Alleen activiteiten waarvoor op de juiste manier bewijzen worden aangeleverd worden beoordeeld. Om te bepalen of je punten krijgt letten wij op de inhoud van de activiteiten, de intensiteit van de activiteiten (we hanteren een urennorm), wanneer en hoe lang je je hebt ingezet (duur) en het niveau van de activiteiten. Om een punt voor een activiteit te krijgen moet de activiteit dus aan al deze eisen voldoen. Dit betekent dat een punt in ronde 1 heel veel waard is.    

Hoeveel kandidaten gaan er door?
Er gaan ongeveer 350 kandidaten vanuit Track A en 200 kandidaten vanuit Track B van de eerste ronde door naar de tweede ronde.

Ronde 2

Wat ga je doen?
In de tweede ronde komen alle kandidaten die door zijn naar VUmc om colleges te volgen (29 februari) en toetsen te maken (14 maart) die representatief zijn voor geneeskunde studeren bij VUmc School of Medical Sciences. Daarmee kijken we welke studievaardigheden je hebt en hoe gemakkelijk je nieuwe informatie verzamelt en verwerkt. Dat doen we door zelfstudiemateriaal en colleges te geven over één of meerdere onderwerpen uit de studie.  

Hoe wordt de uitslag bepaald?
De resultaten die je behaalt tijdens de eerste en de tweede ronde bepalen samen je positie op de ranglijst. Je positie op de ranglijst bepaalt je kans op plaatsing. 

Hoeveel kandidaten krijgen een opleidingsplaats? 
Er zijn 350 opleidingsplaatsen voor de studie geneeskunde bij VUmc. 70% van de plaatsen zijn voor kandidaten uit Track A en 30% van de plaatsen zijn voor kandidaten uit Track B.