Nieuws

Zigma student wint de Professor Chris Gips Prijs 2020

 PhilipElders

Begin 2020 won Philip Elders de professor Chris Gips Prijs. Jaarlijks mogen alle geneeskunde faculteiten van Nederland één kandidaat nomineren voor deze prijs. De prijs wordt toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland die zijn/haar wetenschappelijke stage in het buitenland heeft volbracht. Philip, die dit jaar ook werd geselecteerd als de Nederlandse 'young delegate' voor de WHO, deed zijn wetenschappelijke stage in Myanmar Oxford Clinical Research Unit in Yangon. Hij heeft daar diverse projecten opgezet, gericht op infectieziekten in een 'low resource setting'. De resultaten van één van deze studies heeft hij verwerkt in zijn stageverslag. De prijsuitreiking zou in mei 2020 plaatsvinden, maar is uitgesteld vanwege de Coronacrisis.

 

VUmc Zigma student wint Dr Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijs 2019

Krijna

Op 15 november 2019 heeft VUmc Zigma studente Krijna Opschoor de tweede prijs in ontvangst mogen nemen van de Dr Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijs van de KHMW. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de student een onderzoeksverslag hebben geschreven op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen waarbij het geneesmiddel centraal staat. Krijna heeft gedurende haar verlengde wetenschappelijke stage in haar eerste masterjaar aan de New York University onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor immunotherapie bij de ziekte van Alzheimer. Wij feliciteren Krijna met deze mooie prestatie!


Vierde groep VUmc Zigma studenten afgestudeerd

Afstuderencohort1516

September 2019

De studenten die in 2015 zijn begonnen aan het VUmc Zigma programma hebben in september 2019 hun artsdiploma en het VUmc Zigma certificaat uitgereikt gekregen. Een succesvolle en leerzame periode is op deze dag in het bijzijn van familie en vrienden op feestelijke wijze afgerond. Het was het vierde cohort zij-instromers die de eed of gelofte mocht afleggen. Van harte gefeliciteerd!


Certificaatuitreiking 2019

Certificaatuitreiking2019

In september 2019 hebben de studenten van de groep VUmc Zigma, die in augustus 2018 aan het voorbereidend jaar zijn begonnen, de witte jas met het certificaat ontvangen. Gedurende de ceremonie werd de jaartekst voorgelezen en werden studie ervaringen  gedeeld werden met de aanwezigen. De studenten zullen hun weg vervolgen met de driejarige master geneeskunde binnen het VUmc Zigma programma. Wij wensen deze groep zij-instromers veel succes met het vervolg van het studieprogramma!


VUmc Zigma studenten winnen Nijbakker Morra Prijs 2019

FotoNijbakkerMorra

Met hun veelbelovende onderzoek gericht op een effectievere behandeling van kanker wonnen Maddalena Centanni en Jan Willem Bruggeman, twee studenten van zij-instroomprogramma VUmc Zigma, de Nijbakker Morra Prijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan studenten die uitmuntend fundamenteel of toegepast kankeronderzoek hebben uitgevoerd tijdens hun onderzoeksstage. Jan Willem onderzocht unieke eigenschappen van kankercellen om ze effectiever te kunnen bestrij¬den. Door middel van ‘in silico clinical trials’, trials met virtuele patiënten in de computer, werkte Maddalena aan modellen om voor individuele patiënten tot een optimale persoonlijke behandelstrategie te komen.

11 februari 2019


Derde groep VUmc Zigma studenten afgestudeerd

Derdegroepafgestudeerden

September 2018

Op 7 september 2018 hebben de studenten die in 2014 gestart zijn met hun VUmc Zigma programma, hun artsdiploma met het VUmc Zigma certificaat, in ontvangst genomen. Exact vier jaar na aanvang hebben zij het zij-instroomprogramma geneeskunde allemaal succesvol afgerond. Het was een mooie en ook plechtige bijeenkomst; de studenten hebben de eed of gelofte afgelegd en zijn allemaal officieel basisarts. Van harte gefeliciteerd!Certificaatuitreiking 2018

Certificaatuitreiking 2018

September 2018

Deze groep VUmc Zigma studenten is in augustus 2017 begonnen met het eerste jaar van dit intensieve programma, en inmiddels hebben zij alle 24 dat jaar succesvol afgerond. Van harte gefeliciteerd! 
Zij hebben op feestelijke wijze hun certificaat uitgereikt gekregen in het bijzijn van familie en vrienden. Het certificaat geeft hen toegang tot de master geneeskunde binnen het VUmc Zigma programma. We wensen ze veel succes met het vervolg van VUmc Zigma!


VUmc Zigma vaker eerste keus

kandidaten1819

Juni 2018

Voor studiejaar 2018-19 hebben zich 229 kandidaten aangemeld voor VUmc Zigma. Er zijn 24 plekken, dus wordt er jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan de selectie van deze kandidaten in drie verschillende rondes waarin de focus ligt op zowel kennis, ervaring als ook competenties van de kandidaten.

Kandidaten mogen zich tegelijkertijd ook inschrijven bij andere soortgelijke geneeskunde zij-instroom opleidingen. Dat betekent dat het aan het eind van de selectieprocedure afwachten is of men ook daadwerkelijk voor VUmc kiest of toch voor een andere opleiding waar men ook geselecteerd is. Dit jaar koos maar liefst 75% van de kandidaten voor VUmc Zigma. De groep is nu compleet met 7 mannelijke en 17 vrouwelijke studenten en een grote diversiteit aan vooropleidingen (8 verschillende bacheloropleidingen) voltooid aan 10 verschillende universiteiten en university colleges in Nederland en het buitenland.

We wensen de nieuwe studenten alvast veel succes.


Speeddate the VUmc Zigma alumnus

Maart 2018

De alumni van VUmc Zigma organiseerden in maart hun tweede event: de leden van de VUmc Zigma Alumni Association Board hadden een aantal alumni uitgenodigd die kwamen spreken en speeddaten met kleine groepjes huidige VUmc Zigma studenten. In een ontspannen sfeer werd de alumni het hemd van het lijf gevraagd over hun keuzes, sollicitaties en werkervaring. Een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is.


Tweede groep VUmc Zigma studenten afgestudeerd

tweedegroep

December 2017

Op 22 december 2017 studeerde de tweede grote groep zij-instromers af. Zij ontvingen in het bijzijn van familie en vrienden hun masterdiploma  en VUmc Zigma certificaat. Bijna alle studenten hadden op het moment van afstuderen al een baan: als ANIOS, AIOS of PhD student. In september 2018 zal alweer het derde cohort VUmc Zigma studenten de eed afleggen.


Vijf jaar VUmc Zigma

alumniassociation

September 2017

De allereerste groep VUmc Zigma studenten (van 2012-2013) is vorig jaar afgestudeerd en van de tweede groep mogen ook de eerste studenten zich al bijna basisarts noemen, dus: tijd voor een alumnus vereniging!

Dit voorjaar is door enkele enthousiaste afgestudeerden de VUmc Zigma Alumni Association opgericht. Met veel ideeën en energie gaan deze oud-VUmc Zigma studenten zorgen voor een blijvende verbinding tussen de ex-studenten en de VUmc Zigma opleiding. Een eerste ‘Event’ hebben zij georganiseerd in begin september, in de kas van de Hortus Botanicus van de VU, waar alle huidige VUmc Zigma studenten en VUmc Zigma alumni elkaar hebben ontmoet. In de planning staat voor later dit studiejaar een tweede bijeenkomst, genoemd ‘Speeddate the alumnus’. Tijdens die bijeenkomst krijgen de huidige VUmc Zigma studenten de mogelijkheid om korte gesprekken te voeren met de VUmc Zigma alumni. Gezellige en nuttige activiteiten en plannen om met elkaar in contact te blijven en van elkaars ervaringen te leren.


VUmc Zigma studente wint de Nijbakker Morra Prijs

Fleur

Februari 2017, Fleur met haar stagebegeleiders

Op woensdag 1 februari ontvingen drie VUmc studenten de Nijbakker Morra Prijs. Een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende studenten die zich bezighouden met onderzoek naar kanker.

Fleur Cornelissen, VUmc Zigma studente, was één van de drie prijswinnaars. Zij deed wetenschappelijk onderzoek op de afdeling neurochirurgie van VUmc. Na een heldere presentatie over haar onderzoek ontving zij, in het bijzijn van familie, vrienden en begeleiders, de prijs uit handen van de heer Reinier Morra.

In het Leids Universitair Medisch Centrum vertelde professor Peter Devilée het aanwezige publiek over de oprichting van de Nijbakker-Morra Stichting in 1974 door mevrouw C.M. Nijbakker-Morra. De dochter van Nijbakker-Morra is aan kanker overleden en besloot haar gehele nalatenschap aan kankeronderzoek te besteden. Het doel van de stichting is het bevorderen van onderzoek naar kanker waarbij veelbelovende studenten de Nijbakker Morra Prijs kunnen krijgen, een aanmoedigingsprijs. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.


VUmc Zigma studente Nicole Dekker ontvangt beurs van de hartstichting

Nicole 

Januari 2017, De winnaars van de Dekkersbeurs, met rechtsonder Nicole Dekker

Nicole Dekker, van het zij-instroomprogramma geneeskunde (VUmc Zigma), heeft een talentenbeurs ontvangen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. De zogenoemde Dekkerbeurs (vernoemd naar een oud-medisch directeur van de Hartstichting) bedraagt maar liefst € 110.000,-.

Het Dekkerprogramma is opgezet om de carrières van toponderzoekers én de ontwikkeling van hart- en vaatonderzoek te stimuleren. Dit maakt de uitreiking van Nicole extra bijzonder omdat ze, naast promovendus bij het VUmc MD/PhD-programma, ook nog student is.


Ervaringen van nieuwe VUmc Zigma studenten

November 2016

“Namens alle VUmc Zigma studenten uit het cohort 2016-2020, delen wij, Laura en Renée, graag hier onze ervaringen met het VUmc Zigma programma.

In augustus 2016 zijn wij, een groep van 24 gemotiveerde en nieuwsgierige studenten, begonnen aan wat voor ons allen voelt als een nieuw avontuur (...).

Inmiddels hebben wij een aantal vakken uit het tweede jaar met succes doorlopen. Soms moeten wij onszelf even in de arm knijpen om te beseffen dat we nu (eindelijk) écht geneeskunde studeren en onderdeel mogen zijn van de VUmc Zigma groep. Iets waar we allemaal erg trots op zijn (…). In zeer korte tijd is er tussen ons allen een bijzondere band ontstaan. De input van een ieder uit de groep is heel waardevol en tilt het kennislevel van de groep als geheel naar een hoger niveau. Het is leuk om naar de dynamiek in de groep te kijken en te zien hoe dat ons verrijkt: we leren elkaar met een kritische blik vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde (medische) vraagstuk te kijken; een kwaliteit die in de toekomst goed van pas komt. Een intensief programma vraagt om voldoende ontspanning op zijn tijd. Ook buiten de universiteit is het contact in de groep hecht en wordt er tijd gemaakt voor een etentje, activiteit of een borrel.

Kortom: VUmc Zigma is een uitdagend programma dat heel veel geeft en flink wat van je tijd neemt. Maar, dat zijn we allemaal allang vergeten als we volgend jaar onze witte jas mogen ontvangen.


De eerste groep zij-instromers behaalt de eindstreep

eerstegroep

November 2016

Onlangs ontving de eerste grote groep zij-instromers van VUmc Zigma hun geneeskunde masterdiploma. Dertien studenten van de groep van 21 studenten die vier jaar geleden begon, ontvingen in één zitting hun masterdiploma uit handen van de voorzitter van de artsexamencommissie, in het bijzijn van hun vrienden en familie. Andere zij-instromers die tegelijk met deze eerste groep zij-instromers waren gestart, ontvingen al eerder hun diploma of ronden over enkele weken hun studie af. Twee studenten die hun masteropleiding gecombineerd hebben met een promotietraject, in het VUmc MD/PhD programma, ontvangen hun diploma later. Kortom, alle studenten die vier jaar geleden gestart zijn met VUmc Zigma, behalen de eindstreep moeiteloos. Tijdens deze artsexamenzitting werd voor het eerst, naast het reguliere masterdiploma, het VUmc Zigma certificaat uitgereikt. Dit certificaat specificeert dat de student een zij-instroomtraject heeft doorlopen (over de totale studie geneeskunde vier jaar heeft gedaan) en welk extra onderwijs de student heeft gevolgd tijdens de masteropleiding.

VUmc Zigma wenst alle afgestudeerden heel veel succes in het vervolg van hun loopbaan.


Voorbereidend jaar VUmc Zigma start voor de vijfde keer

vijfdekeervbj

Augustus 2016

Zij-instroomstudenten van cohort 2015-2016 aan het werk in hun studiegroep. Dit cohort heeft het voorbereidend jaar nu afgerond en start 5 september met de masteropleiding van VUmc Zigma.

Op de stralende zomerdag 18 augustus 2016 is, in een verder nog stil gebouw van de faculteit, voor de vijfde keer het voorbereidend jaar van het zij-instroomprogramma, VUmc Zigma, gestart.  Na de kennismaking en een welkomstcollege door programmacoördinator Inge van Wijk zijn de 24 studenten afkomstig uit  8 verschillende biomedische bacheloropleidingen van start gegaan met  een intensief programma waarin de zwaartepunten liggen op medische consultvoering, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren.  We wensen de studenten van cohort 2016-2017 veel succes.


Twee prijswinnaars onder de zij-instromers

December 2014

Esther

Esther Drees kreeg op dinsdagmiddag 2 december de StudentenOnderzoekPrijs VUmc 2014 uitgereikt. Uit de 27 ingezonden abstracts werden door de jury de abstracts van 3 studenten na een eerste selectieronde genomineerd. Esther Drees won de StudentenOnderzoeksPrijs 2014 met haar onderzoek bij de Neuro-Oncology Research Group van prof. dr. Tom Würdinger. Esther heeft tijdens haar stage gewerkt aan het ontwikkelen van bloedtesten voor ‘therapie op maat’ bij longkanker en darmkanker.

Bob

Bob Berndsen won onlangs de Nijbakker Morra Prijs. Deze aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks door de Nijbakker-Morra Stichting uitgeloofd aan veelbelovende studenten. Om in aanmerking te komen moet de student een onderzoeksstage afgerond hebben op het terrein van het fundamentele of toegepaste kankeronderzoek en daarbij blijk hebben gegeven van een bijzondere aanleg en motivatie voor het kankeronderzoek. Bob heeft zijn wetenschappelijke stage gelopen in het Angiogenese Laboratorium van prof.dr. Arjan Griffioen in VUmc en aan het Department of Chemical Engineering van het Swiss Institute of Technology (EPFL) in Lausanne. Bob heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een angiostatische combinatietherapie die inzetbaar is voor meerdere vormen van kanker. 


Afsluiting van het voorbereidend jaar

afsluitingvbj

September 2014

“Zaterdag 20 september jl. ontvingen wij ons certificaat ter afsluiting van het voorbereidend jaar van het Zij-instroomprogramma. We hebben lang naar dit moment uitgekeken en het was een prachtige ceremonie waarin we terugblikten op een intensief, maar leerzaam jaar. Vrienden en familie waren allemaal aanwezig om dit mooie moment met ons te delen. Programmacoördinator dr. Inge van Wijk overhandigde ons de certificaten, waarna wij allen onze witte jas omgehangen kregen. Vervolgens werd de jaartekst voorgelezen, die het afgelopen jaar goed omschreef als een achtbaan met inspirerende hoogtes en onheilspellende dieptes.  Na interessante toespraken van onder andere prof. dr. G. Croiset en onze tutoren hieven wij het glas op een succesvolle master Geneeskunde. We hebben erg genoten en willen alle betrokkenen bedanken voor deze prachtige dag.”

Mirthe, Marjon, Lisanne en Marin