TANDARTS ZIJ-INSTROOMPROGRAMMA GENEESKUNDE

LET OP: De informatie op deze website is niet meer actueel. Ga voor de juiste informatie naar de nieuwe websites van de Vrije Universiteit Amsterdam: het Zij-Instroomprogramma Geneeskunde (Zigma) en het Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde.

De VU biedt ook een Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde aan.  Dit is niet een programma met focus op onderzoek zoals  Zigma, maar in dit programma specifiek voor tandartsen doorlopen studenten een regulier verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een premasterjaar stromen studenten de reguliere driejarige masteropleiding geneeskunde van de VU in en volgen zij het VU compas curriculum.

Kandidaten voor dit programma hebben een bachelor en master opleiding tandheelkunde afgerond of ronden die voor 15 augustus 2021 af. Deze opleiding mag op het moment van de start van het zij-instroomprogramma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond zijn. Indien je een buitenlands diploma hebt, dien je voor 1 september 2021 ook in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Er is plaats voor maximaal twee studenten in 2021.

PROGRAMMA PREMASTERJAAR

Het eerste jaar is een premasterjaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Als tandarts zij-instromer start je in het eerste semester met het volgen van de vakken van de bachelorjaar 2. Je maakt deel uit van een reguliere studiegroep van jaar 2. In het tweede semester volg je drie vakken van jaar 2 en alle vakken van (het tweede semester) van bachelorjaar 3, je maakt dan deel uit van een studiegroep van jaar 3. Het programma voor dit jaar staat beschreven in de "Premasterregeling  Tandarts  Zij-instroomprogramma Geneeskunde". Je krijgt begeleiding vanuit Zigma management team en er is een ouderejaars student die optreedt als jouw student-coach.

De masteropleiding

Na het succesvol en tijdig afronden van het premasterjaar,ontvang je een verklaring waarmee jou toegang wordt verleend tot de masteropleiding geneeskunde van de VU. In de masteropleiding geneeskunde volg je het reguliere driejarige geneeskunde programma met een wetenschappelijke stage en co-schappen (zie elders op deze website).

AANMELDING TANDARTS ZIJ-INSTROOMPROGRAMMA GENEESKUNDE 2021-2022

De aanmelding voor de selectieprocedure voor het Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde 2021-2022 is nog niet geopend.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes: een CV-screening en een selectiegesprek. Deze selectierondes vinden plaats in januari en februari 2021.

Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

Selectieprocedure 2021-2022

12 november 2020

Start AANMELDPERIODE voor de selectie voor het Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde

1 januari 2021

Deadline voor AANMELDING voor de selectieprocedure Tandarts Zij-Instroomprogramma Geneeskunde 2021-2022

11 januari 2021

Mail ter bevestiging van de start van de selectieprocedure en je ontvangt de link naar het CV-formulier per mail

1 februari 2021

Deadline digitaal inleveren ingevuld CV-formulier met bijlagen, uiterlijk om 09.00u

4 februari 2021

Bericht eerste selectieronde (uitslag CV-beoordeling) en uitnodiging of afwijzing voor de tweede ronde (het gesprek)

In februari 2021

Selectiegesprekken

Voor 3 maart 2021

Uitslag selectiegesprek

augustus 2021

Eerste dag van het premasterjaar Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde 2021-2022

Kosten en beurzen

Tijdens het premasterjaar sta je ingeschreven als premasterstudent aan de VU. Dat betekent dat je een bedrag betaalt gelijk aan het wettelijk collegegeld en recht hebt op gebruikmaking van het studentenleenstelsel en de bijbehorende studenten OV-producten. Voor 2020-2021 was dat €2.143,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten zijn ongeveer € 2.000,-.

Tijdens de masteropleiding ben je ingeschreven als reguliere masterstudent. Aangezien tandartsen al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg hebben afgerond, moet je in de master geneeskunde in principe instellingsgeld betalen. Op de website van DUO kun je meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.
In het "Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde " zijn ieder jaar onder specifieke voorwaarden twee beurzen beschikbaar voor tandartsen die het eerste jaar succesvol hebben doorlopen. Deze beurs dient als tegemoetkoming in de kosten van het instellingsgeld.

Meer weten?

Heb je vragen over het Tandarts Zij-instroomprogramma Geneeskunde van de VU ? Mail dan naar: zigma@amsterdamumc.nl


De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, wijzigingen aan te brengen in de hier beschreven procedures. 

(laatste update 10-09-2020)