Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen

VUmc biedt ook een zij-instroomprogramma geneeskunde aan voor tandartsen. Dit "Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen" is niet een programma met focus op onderzoek zoals VUmc Zigma. In dit zij-instroomprogramma voor tandartsen doorlopen studenten een regulier verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een voorbereidend eerste premaster jaar stromen studenten de reguliere driejarige masteropleiding van VUmc in en volgen zij het VUmc compas curriculum.

Kandidaten voor dit programma hebben een bachelor en master opleiding tandheelkunde afgerond of ronden die voor 15 augustus 2020 af. Deze opleiding mag op het moment van de start van het zij-instroomprogramma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond zijn. Indien je een buitenlands diploma hebt, dien je voor 1 september 2020 ook in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Er is plaats voor maximaal zes studenten in 2020.

Programma voorbereidend premaster jaar

Het eerste jaar is een voorbereidend jaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Als tandarts zij-instromer start je in het eerste semester met het volgen van de vakken van de bachelorjaar 2. Je maakt deel uit van een reguliere studiegroep van jaar 2. In het tweede semester volg je drie vakken van jaar 2 en alle vakken van (het tweede semester) van bachelorjaar 3, je maakt dan deel uit van een studiegroep van jaar 3. Het programma voor dit jaar staat beschreven in het "Reglement voor het Voorbereidend Jaar Zij-instroomprogramma voor tandartsen". Je krijgt begeleiding vanuit VUmc Zigma management team en er is een ouderejaars student die optreedt als jouw student-coach.

De masteropleiding

Na het succesvol en tijdig afronden van het voorbereidend jaar (de premaster), ontvang je een verklaring waarmee jou toegang wordt verleend tot de masteropleiding geneeskunde van VUmc. In de masteropleiding geneeskunde volg je het reguliere driejarige geneeskunde programma met een wetenschappelijke stage en co-schappen (zie elders op deze website).

Aanmelding Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2020-2021

De aanmelding voor de selectieprocedure voor het Zij-instroomprogramma voor tandartsen 2020-2021 is inmiddels gesloten.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes: een CV-screening en een selectiegesprek. Alle selectierondes vinden plaats in januari en februari 2020.

Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

Selectieprocedure 2020-2021

1 januari 2020

Deadline voor AANMELDING voor de selectieprocedure Zij-Instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2020-2021

8 januari 2020

Mail ter bevestiging van de start van de selectieprocedure en je ontvangt het CV-formulier per mail

27 januari 2020

Deadline inleveren ingevuld CV-formulier met bijlagen, uiterlijk om 09.00u 

30 januari 2020

Bericht eerste selectieronde (uitslag CV-beoordeling) en uitnodiging of afwijzing voor de tweede ronde (het gesprek)

11 februari 2020

Selectiegesprekken

Voor 24 februari 2020

Uitslag selectiegesprek

31 augustus 2020

Eerste dag van het voorbereidend jaar Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2020-2021


Kosten en beurzen

Tijdens het voorbereidend jaar sta je ingeschreven als premasterstudent aan de VU. Dat betekent dat je een bedrag betaalt gelijk aan het wettelijk collegegeld en recht hebt op gebruikmaking van het studentenleenstelsel en de bijbehorende studenten OV-producten. Voor 2019-2020 was dat €2.083,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten zijn ongeveer € 2.000,-.

Tijdens de masteropleiding ben je ingeschreven als reguliere masterstudent. Aangezien tandartsen al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg hebben afgerond, moet je in de master geneeskunde in principe instellingsgeld betalen. Op de website van DUO kun je meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.
In het "Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen" zijn ieder jaar twee beurzen beschikbaar voor tandartsen die het eerste jaar succesvol hebben doorlopen. Deze beurs dient als tegemoetkoming in de kosten van het instellingsgeld.

Meer weten?

Heb je vragen over het Zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc voor tandartsen? Mail dan naar: zigma@vumc.nl

(laatste update 18-12-2019)