Zij-instroomprogramma studenten tandheelkunde

VUmc biedt ook een zij-instroomprogramma geneeskunde aan voor tandartsen en voor studenten tandheelkunde die op 1 september 2018 hun masterdiploma hebben behaald. Deze opleiding mag op het moment van de start van het zij-instroomprogramma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond zijn. Indien je een buitenlands diploma hebt dient je voor 1 september 2018 in het bezit te zijn van een BIG-registratie. Dit zij-instroomprogramma voor tandartsen is niet het programma met focus op onderzoek. In dit programma doorlopen studenten een regulier verkort programma geneeskunde van vier jaar. Na een voorbereidend eerste jaar contractonderwijs stromen studenten de reguliere driejarige masteropleiding van VUmc in en volgen zij het VUmc compas curriculum. Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. Er is plaats voor maximaal zes studenten in 2018.

Aanmelding Zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen 2018-2019

De aanmelding voor de selectieprocedure 2018-2019 is gesloten. De aanmelding voor de selectieprocedure 2019-2020 is open van 12 november 2018 tot en met 15 januari 2019.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit twee selectierondes: een CV-screening met selectiegesprek (februari 2018) en een kennistoets (23 februari 2018).

Leeradvies en voorbeeldvragen VUmc Zigma 2018

Kandidaten kunnen maximaal twee keer deelnemen aan de selectieprocedure.

Kosten

Het eerste jaar is een voorbereidend jaar waarin we je in één jaar klaarstomen voor de masteropleiding geneeskunde. Tijdens dit voorbereidend jaar volg je contractonderwijs. Dat betekent dat je geen collegegeld betaalt, maar de kosten voor contractonderwijs. De kosten zijn gelijk aan het collegegeld voor dat studiejaar. Voor 2018-2019 is dat €2.060,-. Daarnaast moet je rekening houden met extra kosten voor studieboeken en materialen. Die kosten zijn ongeveer € 2.000,-. Als contractonderwijsstudent heb je geen recht op studiefinanciering.

De masteropleiding

De drie jaren van de masteropleiding geneeskunde vallen onder de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Instellingscollegegeld en beurzen

Aangezien tandartsen al een masteropleiding in het domein gezondheidszorg hebben afgerond, moet je in de master geneeskunde in principe instellingscollegegeld betalen. Op de website van DUO kun je ook meer informatie vinden over het instellingscollegegeld.

Ieder jaar zijn er drie beurzen beschikbaar voor tandartsen in het zij-instroomprogramma die het eerste jaar succesvol hebben doorlopen,als tegemoetkoming in de kosten van het instellingscollegegeld.

Meer weten?

Heb je vragen over het Zij-instroomprogramma geneeskunde VUmc voor tandartsen? Mail dan naar: zij-instroom@vumc.nl.

(17 januari 2018)