Visie en organisatie VUmc Zigma

VUmc Zigma (het VUmc Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam) selecteert talentvolle studenten met een afgeronde biomedisch georiënteerde academische vooropleiding en leidt deze studenten op tot arts en klinisch onderzoeker. De ambitie is om deze studenten uit te dagen om tijdens de masteropleiding geneeskunde al te starten met het intensief uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotietraject. Het doel is artsen op te leiden die in de toekomst hun klinische praktijk blijvend combineren met het intensief uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek.

De kleinschaligheid van het programma maakt intensieve begeleiding mogelijk en stimuleert de vorming van student-communities. Studenten bevinden zich op deze manier in een open en stimulerende, academische leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden om optimaal te presteren. Deelnemers maken daarnaast ook deel uit van de studieomgeving van de reguliere geneeskunde studenten van VUmc en profiteren zo ook van alle meer grootschalig aangeboden studiefaciliteiten en (sociale) activiteiten.

VUmc Zigma is onderdeel van VUmc School of Medical Sciences.