Voor wie?

VUmc is op zoek naar hardwerkende, talentvolle en zeer gemotiveerde kandidaten die voldoen aan alle selectiecriteria. In augustus 2020 gaat een nieuwe groep zij-instroomstudenten van start. Er is plaats voor 30 studenten waarvan 6 plaatsen zijn gereserveerd voor kandidaten met een master tandheelkunde.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan VUmc Zigma, het zij-instroomprogramma geneeskunde van VUmc School of Medical Sciences, voldoe je aan de volgende toelatingseisen:

 1. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek.
 2. Je hebt affiniteit met en bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg.
 3. Je hebt, wanneer Nederlands niet je moedertaal is, of wanneer je geen onderwijs in de Nederlandse taal hebt afgesloten, een certificaat NT2-II. Dit is nodig omdat de voertaal van de opleiding Nederlands is.
 4. Je hebt één van onderstaande universitaire bacheloropleidingen afgerond of rondt deze af vóór 15 augustus 2020:
 • Biomedische wetenschappen
 • Biofarmaceutische wetenschappen
 • (Medische) Biologie
 • Diergeneeskunde
 • Farmacie
 • Gezondheidswetenschappen met major Biomedische wetenschappen
 • Gezondheid en leven
 • Liberal arts & sciences (pre-med)
 • Life sciences en technology met major Biomedische wetenschappen
 • Medische natuurwetenschappen
 • Psychobiologie
 • Technische geneeskunde

Deze bacheloropleiding, of indien van toepassing de daarop volgende masteropleiding of promotie(PhD)ltraject, heb je op het moment van de start van VUmc Zigma, niet langer dan 5 jaar geleden afgerond. Hierbij mag de promotie niet langer dan 5 jaar na de master zijn afgerond. Kandidaten die één van bovengenoemde vooropleidingen hebben afgerond, kunnen zich tijdens de periode van medio oktober tot medio januari direct aanmelden via de link op deze site. Zij hoeven daarbij geen formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2019-2020" in te vullen en op te sturen.

Kandidaten die al geneeskunde aan een universiteit in Nederland of in het buitenland studeren of hebben gestudeerd komen niet in aanmerking voor deelname aan dit programma. 

Heb je een ander diploma en wil je toch meedoen?

In sommige gevallen kun je met een ander diploma (anders dan die genoemd onder ‘toelatingseisen’) toch deelnemen. We hebben bijvoorbeeld ervaring met studenten die toegelaten zijn met de volgende vooropleidingen:

 • Bewegingswetenschappen
 • Farmaceutische wetenschappen
 • Voeding en Gezondheid (Wageningen)

 Met deze, maar ook met andere, biomedisch georiënteerde universitaire opleidingen, kun je ook toegelaten worden tot de selectieprocedure, mits:

 • jouw bacheloropleiding in het curriculum verplichte biomedische vakken heeft binnen één of meerdere van de basiskennisdomeinen zoals hieronder benoemd EN
 • in jouw pakket van verplichte vakken en keuzevakken, minimaal vier van onderstaande zeven basis kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen in je opleiding.

Dit kan betekenen dat je extra vakken binnen één of meerdere van de kennisdomeinen moet volgen om aan de ingangseisen te voldoen

De zeven basiskennisdomeinen zijn: 

 • Fysiologie van hart, nieren en longen 
 • Moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • Stofwisseling en Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • Anatomie en embryologie
 • Histologie van weefsels
 • Infectie en afweersysteem
 • Hormonale regelsystemen

 Om te beoordelen of je aan bovenstaande criteria voldoet laat je je vooropleiding beoordelen.

Je vooropleiding laten beoordelen

Je kunt twee maal per jaar een aanvraag indienen bij de zij-instroom selectiecommissie om te laten beoordelen of jouw vooropleiding voldoet voor deelname aan de selectieprocedure:
1. In september 2019.
De deadline voor het aanleveren van het formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2020-2021" is 25 september 2019, de commissie beoordeelt de aanvragen en communiceert vóór medio oktober over de uitslag.
2. In januari 2020.
Meld je hiervoor vanaf 12 november 2019 en tot uiterlijk 15 januari 2020 eerst aan via de aanmeldlink op deze website en download daarna het formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2020-2021". Je ontvangt vóór 1 februari  bericht van de commissie over jouw toelating tot de selectieprocedure.

Voor beide momenten geldt dat je het geheel ingevulde formulier  (“Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2020-2021”) per e-mail kunt sturen aan: zigma@vumc.nl . Stuur daarbij ook (digitaal) mee: 

•    een officiële cijferlijst met studiepunten (ECs) van je bacheloropleiding
•    een overzicht van de gevolgde of te volgen studieonderdelen
•    uitgebreide omschrijvingen van de studieonderdelen.

Bij de beoordeling door de selectiecommissie of de kennisdomeinen voldoende aan bod zijn gekomen tijdens jouw vooropleiding, worden getoetst:
- het niveau van de studielast van de vakken per domein: minimaal niveau 100 (universitair bachelor jaar 1) en minimaal 6 EC
- de gebruikte leerboeken en in hoeverre het domein in de volle breedte behandeld is in de beschreven vakken.

Het formulier: " Aanvraagbeoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2020-2021" vind je op de websitepagina  "Aanmelding".

 

Heb je een diploma behaald in het buitenland?

Heb je een universitaire (voor)opleiding afgerond in het buitenland, ook dan moet de selectiecommissie jouw vooropleiding beoordelen. Vul bij je aanmelding het formulier "Aanvraag beoordeling vooropleiding VUmc Zigma 2020-2021" ook in.  
Indien je niet een vooropleiding in Nederland hebt afgerond moet je per 15 augustus 2020 in het bezit te zijn van een NT2-II certificaat.

(12 november 2019)