Waarom bij VUmc?

VUmc vindt onderzoek belangrijk. Uit de CWTS-analyses* van de afgelopen jaren blijkt dat VUmc behoort tot de top van de universitair medische centra in Nederland wat betreft de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien komen de resultaten van alle onderzoekinstituten van VUmc kwalitatief ruim boven het wereldgemiddelde uit. VUmc wil daarnaast graag studenten die voor een andere bacheloropleiding gekozen hebben de mogelijkheid bieden ook opgeleid te worden tot basisarts met focus op wetenschappelijk onderzoek.

Het zij-instroomprogramma VUmc Zigma is er voor talentvolle studenten die zich in de toekomst niet alleen willen inzetten als arts, maar die ook een carrière in het wetenschappelijk onderzoek ambiëren.

*CWTS (Centrum voor Wetenschaps- Technologie Studies) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden die kwantitatief empirisch onderzoek van wetenschap en technologie verricht. De CWTS-analyse is een omvangrijke kwantitatieve studie naar wetenschappelijke prestaties van Nederlandse universiteiten en Nederlandse onderzoekers. Die onderzoeksprestaties worden afgemeten aan de mate waarin men zichtbaar is in de wetenschappelijke invloed uitoefent op de internationale onderzoekswereld.