Vrije dagen en weken in Master '15

Als je het masterprogramma M'15 volgt, heb je in masterjaar 1 en in masterjaar 2 een kerstvakanties en een zomervakantie, waarbij de coschappen voor alle coassistenten stilliggen. De vakanties gelden voor alle coschappen vanaf het voorbereidend coschap (VCP) tot en met het coschap huisartsgeneeskunde. Rondom het coschap sociale geneeskunde vallen de vakanties in dezelfde periode als de coschappen, maar varieert de duur van de vakantie per student met een minimum van 2 weken. Het rooster voor sociale geneeskunde (en de semi-artsstage) ontvang je 8 maanden voor aanvang van de semi-artsstage.

Let wel: In masterjaar 3 heb je geen vakanties (dus ook geen kerstvakantie).

 

Vakanties M1 en M2 in Studiejaar 2018-2019

Twee weken kerstvakantie van 24 december 2019 tot 6 januari 2019

Twee weken zomervakantie van 29 juli 2019 tot 11 augustus 2019

 

Vakanties M1 en M2 in Studiejaar 2019-2020

Een week (!) kerstvakantie van 23 december 2019 tot 29 december 2019

Drie weken zomervakantie van 20 juli 2020 tot 9 augustus 2020

 

Eventuele vrije feestdagen (Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Koningsdag) en of compensatiedagen kunnen per coschap, per ziekenhuis en afdeling wisselen. De coschappen lopen m.u.v. de kerstvakantie en de zomervakantie continu door. Wel heb je tussen bepaalde coschappen een of twee weken vrij. Deze weken vind je terug in het coschappenrooster dat je uiterlijk 6 weken voor de start van het VCP (voorbereidend coschap) ontvangt. Het VCP vindt altijd plaats in VUmc. Voor het overzicht van vrije weken in het coschappenrooster klik hier.

Verder zijn er in het Voorbereidend Coschap (VCP) en het KTO en KTC-onderwijs in VUmc (en dus niet tijdens de coschappen!) vrije dagen op:

  • Goede Vrijdag*)      19 april 2019
  • 2e Paasdag             22 april 2019
  • Hemelvaartsdag      30 mei 2019 (vrijdag na Hemelvaartsdag 31 mei wel KTC-onderwijs!)
  • 2e Pinksterdag        10 juni 2019

*)Goede vrijdag en 5 mei:
In de masteropleiding geldt de regel dat studenten wat betreft vrije dagen vallen onder de cao van het ziekenhuis waar ze op dat moment het coschap lopen.
Goede Vrijdag en 5 mei zijn geen officiële landelijke vrije dagen. Dit betekent dat masterstudenten op deze dagen ingeroosterd kunnen zijn voor onderwijs.
Afhankelijk van de locatie waar een masterstudent zich op dat moment bevindt, kan hij dan ook op Goede Vrijdag en/of 5 mei worden verwacht op de stageplek of voor onderwijs.
Per locatie zal worden aangegeven of de coassistent verwacht wordt voor een reguliere werkdag, voor een dienst of dat deze vrij is.
KTC onderwijs in VUmc wordt niet ingeroosterd op Goede Vrijdag (daar dit in VUmc een roostervrije dag is)
KTC onderwijs in VUmc wordt wel ingeroosterd op 5 mei (daar dit in VUmc geen roostervrije dag is)

Als je het KTO volgt in een van de partner ziekenhuizen tijdens bovenstaande feestdagen, informeer dan zelf  of je een vrije dag hebt of dat er doorgewerkt wordt.

NB Op de woensdagen dat je VGT doet, geldt dat je:

  • niet terug hoeft naar de coschaplocatie als je dagdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je avond- of nachtdienst hebt
  • wel teruggaat naar je coschaplocatie als je die week KTO hebt