Leerlijn professioneel gedrag: Omgaan met elkaar als (toekomstige) professionals

Professioneel gedrag is een voorwaarde voor het basisvertrouwen dat een patiënt in jou moet kunnen stellen. Dit gedrag komt tot uiting in woorden, non verbaal-gedrag en uiterlijk. Professioneel gedrag is observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsgroep zichtbaar zijn.

Met de leerlijn professioneel gedrag maken we je bewust van de betekenis van professioneel gedrag voor  de medische praktijk. Je leert hoe je minder professioneel gedrag bij jezelf en anderen herkent en hoe je daar op kunt reageren. Dat begint met je gedrag als student, en dat ontwikkel je verder tot professioneel gedrag als arts. Uiteindelijk willen we bereiken dat je zelf professioneel gedrag toepast en het verder ontwikkelt.

In alle jaren van de bachelor- en masteropleiding geneeskunde is er aandacht voor professioneel gedrag in het onderwijs en de toetsing. In elke stage van bachelor- en masteropleiding is het oordeel over je professioneel gedrag een geïntegreerd onderdeel van het eindresultaat. De attitude is de niet-zichtbare binnenkant, professioneel gedrag is de waarneembare buitenkant. We beoordelen dan ook het waarneembaar gedrag zoals dat door anderen wordt gezien. Je wordt beoordeeld op hoe je omgaat met je taken en je werk, hoe je communiceert en samenwerkt met patiënten en collega’s en hoe je omgaat met feedback en dat toepast om je eigen functioneren te verbeteren.