Maatschappelijk/ bestuurlijke track

De HP maatschappelijk/bestuurlijk track streeft naar de ontwikkeling van dokters met een constructief kritische houding en een duidelijke visie op het maatschappelijk debat. Het vormt daarmee een uitstekende opmaat naar een carrière als arts in een dynamische samenleving. 

Het verdiepende geneeskunde onderwijs bestaat uit een cursorisch deel: 1) ‘Medical Business ‘, een cursus bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdagingen van de zorg aan bod komen en zij uitwerken in een eindopdracht (3EC); 2) journalistiek schrijven & debatteren; het eerste deel betreft journalistiek schrijven, waarbij de studenten intensieve feedback krijgen van docenten en werken aan een column of opiniestuk en het tweede deel betreft debatteren, waarbij de studenten zich bekwamen in argumentatie en betoog, dat wordt afgesloten met en een debat tijdens het eindsymposium (3EC).

Het tweede deel van de maatschappelijk/bestuurlijk track omvat actieve participatie in organisatie van bijeenkomsten en deelname aan wetenschappelijke en maatschappelijke bijeenkomsten waaronder (3EC):
  1. Masterclasses, in totaal 8 masterclasses per jaar, welke verplicht zijn om bij te wonen. De HP studenten organiseren deze masterclasses zelf onder leiding van de mentor binnen de mentorgroep. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen van een spreker en het voorbereiden van de masterclass (voertaal Engels). De studenten nemen met de spreker door wat er geleerd en besproken zal worden, en schrijven vooraf een draaiboek en na afloop een verslag van de bijeenkomst. De 8e masterclass wordt als afsluiter van het jaar door de studenten van de maatschappelijk/bestuurlijk track georganiseerd. Deze afsluitende masterclass is grootschaliger en het onderwerp is breder (draait meer om maatschappelijk debat). De maatschappelijk/bestuurlijk masterclasses zijn open voor alle geneeskunde studenten en de HP studenten zijn verantwoordelijk voor alle communicatie en organisatie omtrent deze masterclasses. 
  2. Actieve deelname aan symposia, congressen of werkbezoeken. De student verricht hand- en spandiensten zoals registratie, uitdelen badges, begeleiden sprekers, en woont tevens het congres bij. Het bijwonen van deze congressen is op basis van beschikbaarheid en inschrijving en de student woont tenminste 3 dagdelen van diverse symposia bij. Na afloop maakt de student een verslag, dat wanneer mogelijk gepubliceerd wordt (bijvoorbeeld via website congres organisatie).
  3. Eindsymposium (voertaal Engels): De organisatie is in handen van de studenten van de maatschappelijk/bestuurlijk track en zij participeren ook actief in de debat sessie en/of presenteren hun opiniestuk. Aanwezigheid en actieve participatie is verplicht.
Het derde deel van de maatschappelijk/bestuurlijk track omvat persoonlijke ontwikkeling (3 EC). Dit deel kan de student naar eigen inzicht invullen op basis van goedgekeurde cursussen: bijvoorbeeld presentatievaardigheden, persoonlijke effectiviteit, time management, sociologie, politicologie of management. Voor invulling van dit deel kan ook gekozen worden voor een maatschappelijk relevante stage of summer course. De maatschappelijk/bestuurlijk track is niet gekoppeld aan een minor. Derhalve biedt deze track bij uitstek de mogelijkheid om HP te combineren met een minor in het buitenland.