Research track

De research track richt zich op persoonlijke ontwikkeling tot onderzoeker door middel van het zelf uitvoeren van onderzoek, afgerond met een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Het vormt daarmee de ideale opmaat naar een MD/PhD traject en/of een carrière als arts-onderzoeker. 

Het eerste deel van de HP research track bestaat uit het doen van onderzoek. Om deel te nemen aan de HP research track is het een voorwaarde dat de student kiest voor de research minor in het derde jaar. De HP student zal extra HP uren maken voor de research minor, door het onderzoeksvoorstel te schrijven vóór aanvang van de minor, door zelf meer onderzoek te doen voorafgaand en tijdens de minor, door extra begeleidingsuren vanuit het HP te ontvangen, met als doel een Engelstalig, publicabel, wetenschappelijk artikel aan het einde van de minor (3 EC). Om dit doel te bereiken zal de student ook ondersteund worden middels een intensieve cursus writing and pitching your research in English, waarbij de student schrijftechnieken en spreektechnieken leert en feedback krijgt van docenten (3 EC).

Het tweede deel van de research track omvat actieve participatie in wetenschap (3EC). Studenten in de research track nemen actief deel aan wetenschappelijke bijeenkomsten waaronder:

  1. Masterclasses, welke 8 keer per jaar plaatsen vinden en door de studenten zelf georganiseerd worden en verplicht zijn om bij te wonen. Het publiek bestaat uit de HP studenten en andere genodigden. De studenten zijn tevens aanwezig bij alle HP masterclasses.
  2. Actieve deelname aan symposia of congressen naar keuze. De student verricht hand- en spandiensten zoals registratie, uitdelen badges, begeleiden sprekers, en woont tevens het congres bij. Het bijwonen van congressen is op basis van beschikbaarheid en inschrijving. De student woont tenminste 3 dagdelen van een congres bij. Na afloop maakt de student een reflectieverslag.
  3. Eindsymposium (voertaal Engels): alle studenten van de HP research track presenteren hun eigen onderzoeksresultaten. Aanwezigheid en actieve participatie is verplicht.

Het derde deel van de research track omvat persoonlijke ontwikkeling (3 EC). Dit deel kan de student naar eigen inzicht invullen op basis van goedgekeurde cursussen: bijvoorbeeld wetenschappelijke discipline verdiepend, presentatievaardigheden, persoonlijke effectiviteit, time management.