Overgangsregeling bacheloropleiding

De bacheloropleiding geneeskunde is bijgesteld: in het studiejaar 2015-2016 is het eerste en tweede jaar ingevoerd, het derde jaar start in collegejaar 2016-2017.

Door de invoering van de bijgestelde bachelor (Bachelor VUmc-compas 15) is een overgangsregeling vastgesteld voor de studenten die in het programma bachelor VUmc-compas 10 studeren. In de overgangsregeling staat beschreven in welke stappen het curriculum wordt afgebouwd, en wat dit globaal betekent voor de studenten die het programma bachelor VUmc-compas 10 volgen.

Studenten die een studieachterstand hebben, wordt aangeraden om over te stappen naar het programma Bachelor VUmc-compas 15. In de inpassings-/vrijstellingstabel kun je lezen hoe resultaten behaald in programma bachelor VUmc-compas 10 mogelijke vrijstellingen in curriculum Bachelor VUmc-compas 15. Let op: de Examencommissie beslist over het al dan niet verlenen van vrijstellingen. Voor de conversietabel practica klik hier.

Het is belangrijk om te beseffen dat je de curricula niet zelf kunt "mengen". Je studeert af óf in het curriculum bachelor VUmc-compas 10 of bachelor VUmc-compas 15, wanneer je hebt voldaan aan alle onderwijseenheden van één van beide curricula.
Aanvullende informatie
empty