Bachelor jaar 3

Het reguliere onderwijs voor B3 wordt gegeven voor het (nieuwe) curriculum Bachelor VUmc-compas 15.

Herkansen curriculum Bachelor VUmc-compas 10

Voor de studenten die nog onderdelen van bachelor jaar 3 in curriculum Bachelor VUmc-compas 10 willen herkansen, worden in 2016-2017 twee laatste tentamengelegenheden aangeboden. Kijk op rooster.vu.nl wanneer de tentamens gepland zijn. Teken jezelf tijdig in via studentenbalie@vumc.nl. Wie niet op de kandidatenlijst staat mag niet deelnemen.

De studiestof is hetzelfde gebleven als in 2015-2016. Je kunt gebruik maken van deze Blackboard courses om bijvoorbeeld colleges terug te kijken. Informatie rondom de antwoordsleutel en uitslagen wordt in de speciale Blackboard course voor curriculum Bachelor VUmc-compas 10 studenten geplaatst.

Daarnaast kunnen studenten gebruik maken van repetitorgroepen ter voorbereiding op de 1e gelegenheid van het tentamen. Aanmelden hiervoor kan via de studieadviseurs.

Overstappen?
Moet je nog meerdere onderdelen herkansen van B1 en B2, en weet je niet zeker of het lukt om dit te combineren met het afronden van B3? Bespreek dan met één van de studieadviseurs of een overstap naar het nieuwe curriculum Bachelor VUmc-compas 15 praktischer is voor jou. Wil je overstappen, dan kun je een verzoek doen bij de Examencommissie om over te stappen en verzoeken om ingepast te worden in curriculum Bachelor VUmc-compas 15.