Invoering Bachelor VUmc‐compas 2015 & Afbouw Bachelor VUmc‐compas 2010

De bacheloropleiding geneeskunde is bijgesteld: in het studiejaar 2015-2016 is het eerste en tweede jaar ingevoerd, het derde jaar is gestart in collegejaar 2016-2017.

Voor studenten die in 2016-2017 nog het programma bachelor VUmc-compas 10 (Ba 10) onderdelen moeten behalen, heeft dit een aantal gevolgen. Klik voor meer informatie over de overgangsregeling, inpassingsmogelijkheden en tentamendata B3 in 2016-2017 (Ba 10) .

Per 1 september 2017 vervalt het programma bachelor VUmc-compas 10. Lees meer over de omzetting van B10 naar B15.