Bacheloropleiding geneeskunde

Hier vind je alles over de bacheloropleiding geneeskunde zoals praktische informatie en contactinformatie.

Studeer je nog geen geneeskunde en wil je meer weten over de opleiding of toelating en aanmelding? Kijk dan onder onderwijs.

De Bachelor VUmc-compas 15 bestaat uit drie opleidingsjaren, waarvan je hieronder de informatie aantreft:

Informatie over bachelor geneeskunde jaar 1
Informatie over bachelor geneeskunde jaar 2
Informatie over bachelor geneeskunde jaar 3

Bekijk het opleidingsschema voor studiejaar 2018-2019 van de bachelor- en masteropleiding geneeskunde conform VUmc-compas 2015.

Belangrijkste wijzigingen collegejaar 2018-2019

 • Aan- en afmelden (her)tentamens 
  Aan- of afmelden voor een (her)tentamen en/of een (her)stationstoets kan via een link in de betreffende CANVAS course, onder het kopje modules/toetsing.

 • Zelf koppelen aan juiste studiegroep binnen Canvas course
  Aan het begin van elke cursus heb je op Canvas 3 dagen de tijd om jezelf te koppelen aan de studiegroep waarin je door de opleiding bent ingedeeld. Op de startpagina van de cursus word je hierop geattendeerd door de volgende afbeelding, waar je dan op kunt klikken:

  Studiegroep

 • Belangrijkste wijzigingen in OER
  Belangrijkste wijzigingen lees je in OER 2018-2019

 • emptyToetsing
  • CAT AP en MWO: met ingang van het komend collegejaar bevatten de CAT’s AP en MWO naast open vragen ook gesloten vragen,voor zover de leerdoelen dat toelaten. 
  • STAT ME2: EHO is geen onderdeel meer van STAT ME2. Het is een losse deeltoets onder Medisch Expert 2.
  • Minor semester 3.1: het eindcijfer voor de module is het gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen. Voor alle deeltoetsen moet minimaal een 6 worden behaald, voor alle toetsen in een course moet minimaal een 5 worden behaald.  
  • Bachelorthesis: de weging van de verschillende onderdelen van de thesis is aangepast. Alle items wegen 1, behalve introduction (2), discussion (2) en references (0,5).
 • Voorlichting met betrekking tot de minor
  Check de agenda op deze website voor data, tijdstippen en locatie van deze voorlichtingsbijeenkomsten. 

 • Aanvragen vrijstellingen
  De criteria voor vrijstellingen van MWO1 en MWO2 staan op deze website, onder Examencommissie