Bacheloropleiding geneeskunde

Hier vind je alles over de bacheloropleiding geneeskunde zoals praktische informatie en contactinformatie.

Studeer je nog geen geneeskunde en wil je meer weten over de opleiding of toelating en aanmelding? Kijk dan onder onderwijs.

De Bachelor VUmc-compas 15 bestaat uit drie opleidingsjaren, waarvan je hieronder de informatie aantreft:

Informatie over bachelor geneeskunde jaar 1 (Ba 15)
Informatie over bachelor geneeskunde jaar 2 (Ba 15)
Informatie over bachelor geneeskunde jaar 3 (Ba 15)

Bekijk het opleidingsschema voor studiejaar 2016-2017 van de bachelor- en masteropleiding geneeskunde conform VUmc-compas 2015. 

Informatie voor studenten die het programma Bachelor VUmc-compas 2010 afronden:

In het studiejaar 2016-2017 kunnen studenten tot 1 september 2017 hun bachelor nog afronden in het Bachelor VUmc-compas 2010. Er worden alleen nog herkansingstentamens jaar 3 aangeboden. Lees meer over de overgangsregeling in het Onderwijs- en Examenreglement (bijlage 4).

Bekijk het opleidingsschema Bachelor VUmc‐compas 10. 

Lees de opleidingsinformatiebrief 2016-2017 voor meer informatie over belangrijke zaken binnen de bacheloropleiding.