Klacht, melding of signaal

Heb je een klacht, melding of signaal? Er zijn verschillende loketten waar je, afhankelijk van de aard van je klacht of melding, terecht kunt.

Klacht


Klacht over organisatie of kwaliteit van het onderwijs

Wanneer een klacht betrekking heeft op de organisatie van het onderwijs, over gedragingen van medewerkers, docenten, begeleiders of medestudenten of over de kwaliteit van het onderwijs, dan kun je terecht bij het Geschillenloket (zie ook doorstroomschema klacht).

Klacht algemene VU-regeling

Voor een klacht over een algemene VU-regeling kun je terecht bij de studentenombudsman studentenombudsman@vu.nl. De studentenombudsman helpt studenten die een probleem of klacht hebben die niet door een ander orgaan binnen de universiteit kan worden opgelost. De studentenombudsman heeft een onafhankelijke positie, is onpartijdig en behandelt klachten strikt vertrouwelijk.

Melding


Procedure melden calamiteiten in de patiëntenzorg

De procedure om een calamiteit te melden die je als student vermoedt tijdens je stage in de bachelor- of masteropleiding geneeskunde, kun je lezen in de procedure melden calamiteiten in de patiëntenzorg. Download hier de brochure calamiteiten in de patiëntenzorg - 10-stappenplan.

Ongewenste omgangsvormen
Je kunt ongewenste omgangsvormen ervaren van een werknemer, opleiders, begeleiders, medestudenten of patiënten. Ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld) worden niet getolereerd. Word je geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen? Voor studenten is er een speciale meldingsprocedure ongewenste omgangsvormen.

Signaal


Signaal

Als je een signaal wilt afgeven over de inhoud van het onderwijs, dan kun je dit doen in de onderwijsevaluaties. Als je een suggestie hebt over de onderwijsorganisatie en –logistiek, dan kun je mailen naar signaal@vumc.nl.