Semi-artsstage

De semi-arts stage (SAS) wordt als laatste klinische stage in het rooster, na alle verplichte co-schappen, gelopen. De kern van de semi-arts stage is dat de semi-arts zelf verantwoordelijk is voor diagnostiek en behandeling van een aantal patiënten die hij/zij  longitudinaal volgt, onder supervisie van een staflid.

Aanmeldprocedure

Hoe en wanneer meld ik mij aan voor de semi-artsstage?
Je meldt je aan voor de semi-artsstage in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Vanaf 26 weken voor de start van je semi-artsstage wordt de mogelijkheid tot aanmelden opengezet in KL-app. Op de homepage ga je naar tabblad masterjaar 3 en volg je het keuzemenu. Je heb acht weken de tijd om je keuze(s) kenbaar te maken. Het totaalaanbod van semi-artsstages staat vermeld op Canvas (course Semi-artsstage-->Aanbod semi-artsstages). 90% van de studenten wordt op zijn/haar eerste voorkeur geplaatst!

Kan ik mijn startdatum wijzigen?
Nee, je startdatum waarop je bent ingepland kun je niet (laten) wijzigen.

Kan ik mijn voorkeur opgeven voor een stage of ziekenhuis?
Je kunt je voorkeur opgeven voor een discipline. Je kunt geen voorkeur opgeven voor een ziekenhuis.

Kan ik zelf een stageplaats uit het aanbod reserveren?
Ja dit kan bij een aantal ziekenhuizen. Hierbij gelden 3 voorwaarden:

1. Je kunt niet eerder dan 26 weken voor jouw startdatum van je semi-artsstage een stageplaats reserveren.

2. Er is een plaats beschikbaar op jouw startdatum.

3. Je kunt slechts in 1 ziekenhuis een plaats reserveren. Een gemaakte reservering is bindend en kan in principe niet meer worden gewijzigd.

De contactgegevens van de ziekenhuizen die je zelf mag benaderen staan vermeld op de Canvascourse Semi-artssstage> Aanbod semi-artsstages > Contactgegevens stageplaatsen. De reservering wordt definitief gemaakt als er via KL-app (https://coschappen.vumc.nl) een bevestiging is ontvangen van de betreffende stageplaats en de stageadministratie van team master akkoord is. Je kunt op ieder moment de status van je aanmelding inzien. Als een reservering is goedgekeurd, kan deze niet meer worden gewijzigd. 

Heb je geen plek kunnen/willen reserveren?                                                                                                                                                                                            

18 weken voor aanvang moeten de voorkeuren en gemaakte reserveringen bij ons bekend zijn. De studenten die geen reservering hebben kunnen of willen maken, worden door ons ingepland op de niet te reserveren of onbezette plekken.

Kan ik mijn semi-artsstage in het buitenland doen?
Ja, je kunt een aantal semi-artsstages in het buitenland doen. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk (waar mogelijk al in het begin van masterjaar 2) contact op met Bureau Internationalisering (International@vumc.nl / 020 44 49834/44 49997).

Mag ik zelf een stageplaatsbuiten het aanbod om zoeken?
In principe niet. Zie ook bovenstaande vragen en antwoorden. Hierop is echter 1 uitzondering: wordt de door jou gewenste discipline niet aangeboden of is deze niet (meer) beschikbaar op jouw startdatum, dan mag je in overleg met de planning eventueel zelf een stageplaats zoeken. Dit komt echter pas aan de orde als duidelijk is dat je niet binnen het aanbod geplaatst kunt worden. Je kunt een verzoek voor toestemming buiten het aanbod via KL-app (https://coschappen.vumc.nl) indienen. Als je verzoek is toegekend, kun je via KL-app een stagevoorstel indienen. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan mevr. drs. D. Rhebergen, examinator semi-artsstage. De status van je verzoek kun je op ieder moment inzien in KL-app. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan deze niet meer gewijzigd worden.

Hoe en waarom deze regels?

Extra achtergrondinformatie over het vinden van een semi-artsstageplaats

Hoe en wanneer weet ik waar ik definitief geplaatst ben voor de semi-artsstage?
Je kunt de status van je aanvraag op elk moment inzien in KL-app (https://coschappen.vumc.nl). Het streven is de plaatsing van de semi-artsstage uiterlijk 12 weken voor aanvang definitief te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hoe is de beoordeling tijdens en aan het einde van de semi-artsstage?  

Beoordeling en afronding semi-artsstage: Zie de informatie hierover op de Canvas course 'Semi-artsstage'

Heb je vragen?
Mocht je nog andere vragen hebben over de aanmeldprocedure of het stage-aanbod, dan kun je contact opnemen met de planning via semi-arts@vumc.nl.