Masteropleiding geneeskunde 2008 (M'08)

VUmc leidt artsen op die hun werk met compassie uitvoeren. Het motto van het onderwijsprogramma Vumc-compas 2008 is daarom: competent en met compassie. We bereiden je vanaf het begin van je opleiding voor om professioneel om te gaan met patiënten, collega’s en andere zorgverleners. Geleidelijk aan functioneer je steeds zelfstandiger, zodat je goed voorbereid begint met je vervolgopleiding.

Hoe ziet de masteropleiding eruit?
De masteropleiding geneeskunde duurt drie jaar. Masterjaar 1 M08 wordt niet meer aangeboden. Masterjaar 3 wordt aangeboden in programma Master 15 (M15).  

  • Masterjaar 2 en 3: Gedurende deze jaren vindt de begeleiding op de werkvloer plaats. Je ontwikkelt je in de loop van de masteropleiding van een junior co met gestructureerde taken naar een zelfstandig werkende semi-arts die een aantal patiënten onder zijn of haar hoede heeft. De begeleiding in de masteropleiding is afgestemd op deze groei. De werkstage sociale geneeskunde wordt niet meer aangeboden in masterjaar 3, maar valt nu onder M2.

In masterjaar 2 werk je in het behandelteam samen met en onder supervisie van arts in opleiding tot specialist (aios) en specialisten. In de semi-artsstage in masterjaar 3 werk je als aankomend dokter zeer zelfstandig onder individuele supervisie van een specialist. 

Herziening van de masteropleiding sinds 2015
Omdat in september 2015 de masteropleiding geneeskunde is herzien (masterjaar 1 en masterjaar 3), zal niet al het onderwijs van het oude programma worden aangeboden.
Bekijk de overgangsregeling.

Opleidingsschema VUmc-compas 2008
Bekijk voor masterjaar 2 het opleidingsschema VUmc compas van (bachelor en) masteropleiding geneeskunde M08

Bekijk voor masterjaar 3 het opleidingsschema VUmc compas van masteropleiding geneeskunde M15.