Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling staat voor groei in professionaliteit. Professionaliteit is hét kenmerk van een goede arts die over competenties beschikt zoals goed kunnen communiceren, reflecteren en organiseren. Als lid van de beroepsgroep van artsen heb je een professionele verantwoordelijkheid naar de samenleving. Hoe weet je dat je bloed afneemt bij de juiste patiënt? Hoe kun je de taalvaardigheden van de patiënt inschatten, en wanneer weet je of je een tolk in moet schakelen? Wat mag je wel en niet op Facebook zetten of Whatsappen naar je vrienden? Wat doe je als de problemen van een patiënt je persoonlijk raken?

Bij professionele ontwikkeling gaat het om goed zijn en goed blijven in je vak. Als student maak je hiermee een begin en als je eenmaal arts bent ga je daar je leven lang mee door. Tijdens je hele carrière blijf je jezelf verder ontwikkelen. Een goede dokter kan meer dan alleen medische kennis toepassen. Je hebt naast je kennis ook vaardigheden en een juiste attitude nodig. Dit noemen we de competenties. Daarbij gaat het niet alleen om medisch inhoudelijke kennis, maar juist ook om de niet-medisch inhoudelijke competenties, zoals communiceren met elkaar en de wijze waarop je met ethische kwesties omgaat.

Bij VUmc School of Medical Sciences verdelen we die competenties in de volgende acht rollen van een arts: medisch expert, communicator, academicus, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar en reflector. Deze acht rollen zijn met elkaar verweven in acht thema’s die we leerlijnen noemen. Deze leerlijnen samen vormen de onderwijslijn professionele ontwikkeling. Deze onderwijslijn loopt door de gehele bachelor- en masteropleiding geneeskunde en zorgt ervoor dat je een goede aansluiting op je vervolgopleiding hebt

Waar zit professionele ontwikkeling in de masteropleiding?
In de bacheloropleiding heb je vooral theorie geleerd en geoefend met de thema’s in de leerlijnen. In de masteropleiding werk je met echte patiënten. Je oefent binnen de masteropleiding met de thema’s in de praktijk en krijgt daarop gerichte feedback. In het tweede masterjaar volg je trainingen van de thema’s van de leerlijnen op terugkomdagen in de vorm van symposia en zijn de competentiedomeinen geïntegreerd. In de loop van de opleiding nemen het niveau en de complexiteit toe en leer je kennis, vaardigheden en gedrag te integreren in steeds complexere situaties. Aan het eind van de masteropleiding functioneer je op het beginniveau van een arts in opleiding tot specialist (AIOS).

Meer weten?
Heb je vragen waarop de antwoorden niet op de website te vinden zijn? Dan kun je je vraag mailen naar master.gnk@vumc.nl.

Leerlijnen professionele ontwikkeling

 figuur_prof_ontwikkeling
Figuur CanMeds rollen

Leerlijn
Thema
Coördinator
Professioneel gedrag
Omgaan met elkaar als (toekomstige) professionals

(medisch expert, communicator, samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Drs. M.C. Mak- van der Vossen
Interculturalisatie en diversiteit
Omgaan met verschillende culturen en diversiteit

(medisch expert, communicator, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, reflector, organisator, academicus)
Mw. Dr. P. Verdonk
Patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid

(medisch expert, communicator, organisator, academicus, samenwerker, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Dr. M. de Bruijne
Medische ethiek en recht
Omgaan met ethische en juridische vraagstukken

(medisch expert, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar, reflector, samenwerker)
Mw. Dr. Y. Voskes
Medische communicatie
Professionele communicatie met patiënten en collega's

(medisch expert, communicator, samenwerker, reflector)
Mw. Drs. J. van de Kreeke
Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze
Carrièreplanning, beroepskeuze en loopbaanoriëntatie

(medisch expert, academicus, beroepsbeoefenaar, reflector)
Mw. Drs. K. Reefman
Reflectie
Reflecteren op eigen functioneren

(medisch expert, communicator, reflector)
Mw. Drs. V. Selleger
Academische vorming
Kennis en wetenschap state of the art

(medisch expert, academicus)

Prof. Dr. G. Widdershoven