Werkstages masterjaar 2

Foto master geneeskunde 2Opbouw
Masterjaar 2 omvat twee werkstages van elk negen weken, vier werkstages van vier weken, en een werkstage van zes weken. De stages zijn gestructureerd door praktijkwerk en klinische beoordelingen, gekoppeld aan beroepssituaties, zoals bijvoorbeeld een eerste poliklinisch consult of opname van een klinische patiënt. Er zijn gedurende masterjaar 2 op regelmatige basis (maandelijks) terugkomdagen in het klinisch trainingscentrum van VUmc. Intervisie is een vast onderdeel van de terugkomdagen in masterjaar 2.

Organisatie
Elke week starten er coassistenten met een nieuwe werkstage. Zij worden verdeeld over de deelnemende ziekenhuizen en huisartspraktijken. Bij de werkstages ligt de eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding van de studenten bij de medisch specialisten en huisartsen. Zij zullen deels zelf begeleiden en deels delegeren aan anderen (voornamelijk arts-assistenten).

Werkvormen
Naast het werkend leren in de kliniek vindt er plenair onderwijs plaats, zoals bedside teaching. Sommige afdelingen geven specifiek coassistentenonderwijs naast het terugkomonderwijs. Ook houden coassistenten tijdens elke stage een referaat over een patiëntprobleem of een wetenschappelijk artikel.

Toetsing
Klinische beoordelingen vormen de basis van de toetsing van masterjaar 2. De studenten ontvangen voor aanvang van iedere werkstage een beoordelingsboekje waarin de eisen, gesteld aan de student tijdens de stage, zijn opgenomen alsook gestructureerde beoordelingsformulieren. Dit beoordelingsboekje loodst de student door de werkstages. De klinische beoordelingen vinden plaats aan de hand van situaties die een arts dagelijks meemaakt. Dit zijn bijv. het afnemen van een anamnese bij een patiënt, het verrichten van lichamelijk onderzoek of het uitvoeren van een specifieke vaardigheid zoals bijv. infuus prikken. Ook patiëntpresentaties, referaten of de patiëntenstatus kunnen worden beoordeeld. Coassistenten worden hierop gestructureerd beoordeeld en ontvangen feedback zodat ze kunnen groeien in hun ontwikkeling. Er is specifieke aandacht voor de ontwikkeling van het professioneel gedrag gedurende de masterstages. De eindbeoordelingen worden gedaan door huisartsen en medisch specialisten.